Art 146^2 După articolul 146^1 se introduce un nou articol, art. 146^2 , cu următorul cuprins: | Decizie 412/2019

Acesta este un fragment din Decizia nr. 412/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

« - După articolul 146^1 se introduce un nou articol, art 146^2 , cu următorul cuprins: -
Art. 1462. -

(1) Diploma de doctor este revocată sau anulată prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești.

(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (6) al art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, instituția emitentă introduce acțiunea în anularea diplomei, în termen de un an de la data dispoziției de retragere a titlului de doctor»."

Acesta este un fragment din Decizia nr. 412/2019 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 412/2019:
Articol unic "
Art 146^1 «
Art 146^2 După articolul 146^1 se introduce un nou articol, art. 146^2 , cu următorul cuprins:
;
se încarcă...