Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 15. -

Serviciul relații externe îndeplinește următoarele atribuții:

a) primește și asigură soluționarea lucrărilor repartizate;

b) organizează activitatea de relații externe și asigură cooperarea Autorității cu autoritățile similare din străinătate, potrivit procedurilor de lucru aprobate;

c) formulează răspunsuri la adresele primite din străinătate, altele decât plângerile sau sesizările, precum și la alte adrese privind relațiile externe;

d) formulează răspunsuri la adresele primite din partea mass-mediei din străinătate;

e) gestionează analizarea documentelor și a proiectelor de acte normative inițiate la nivel european cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte compartimente, și transmite punctul de vedere al Autorității, după caz;

f) gestionează activitatea de primire a solicitărilor transmise prin Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și trimite prin IMI răspunsurile formulate de serviciu sau de celelalte compartimente de specialitate;

g) gestionează și soluționează transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale, potrivit legii, și ține evidența acestora;

h) formulează răspunsuri referitoare la chestiuni privind transferurile de date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale;

i) gestionează participarea la grupurile și subgrupurile de lucru organizate la nivelul Uniunii Europene și Consiliului Europei, conform celor dispuse de președintele Autorității;

j) examinează materialele primite de la Comitetul european pentru protecția datelor, face propunerile corespunzătoare și transmite electronic punctul de vedere al Autorității, inclusiv în cadrul procedurii scrise de vot;

k) participă la reuniuni interinstituționale și la alte evenimente, conform celor dispuse de președintele Autorității;

l) transmite compartimentelor de specialitate actele emise sau adoptate de Comitetul european pentru protecția datelor și de alte organisme internaționale și propune publicarea acestora pe pagina de internet a Autorității;

m) întocmește documentația pentru deplasările în interes de serviciu în străinătate ale delegațiilor Autorității și organizează vizitele delegațiilor străine, inclusiv cele la sediul Autorității, conform legii;

n) redactează proiectele de decizii referitoare la activitatea serviciului;

o) gestionează informațiile din secțiunea în limba engleză a paginii de internet a Autorității și efectuează propuneri pentru actualizarea și îmbunătățirea informațiilor cu privire la activitatea specifică a serviciului din secțiunile corespunzătoare ale paginii de internet a Autorității;

p) participă la întocmirea raportului anual al Autorității;

q) colaborează cu celelalte compartimente ale Autorității;

r) propune măsuri cu privire la îmbunătățirea activității serviciului;

s) ține evidența lucrărilor gestionate, a corespondenței repartizate și a celei întocmite în cadrul serviciului;

ș) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de președintele Autorității, potrivit legii."

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 18/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 18/2019:
Art I
Art 2 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 7^1 "
Art 9 "
Art 13^1 "
Art 13^2 "
Art 15 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 19 "
Art 21 "
Art 37 "
Art 39 "
Art II
;
se încarcă...