Contravenții | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea juridică -
CAPITOLUL I
Contravenții

Art. 134. -

Constituie contravenție următoarele fapte:

a) refuzul persoanei juridice de a transmite CNPP și caselor teritoriale de pensii, la solicitarea acestora, documentele justificative în vederea aplicării prevederilor art. 147;

b) nerespectarea prevederilor art. 110.

Art. 135. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 134 se sancționează după cum urmează: Jurisprudență

a) cele prevăzute la lit. a) cu 2-3 puncte-amendă;

b) cele prevăzute la lit. b) cu 0,25-0,50 puncte-amendă.

(2) Valoarea unui punct-amendă este egală cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 136. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 134 și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 alin. (1) se fac de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii de către personalul împuternicit în acest sens.

Art. 137. -

Procedura privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui CNPP, în condițiile legii.

Art. 138. -

(1) Sumele de bani provenite din amenzile contravenționale, aplicate potrivit prevederilor art. 135 și 136, constituie venituri la bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 134 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Pensii
Calculul prestațiilor de asigurări sociale
Stabilirea și plata pensiilor
Alte prestații de asigurări sociale
Organizarea CNPP
Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Contravenții
Jurisdicția asigurărilor sociale
Dispoziții tranzitorii
Dispoziții finale
;
se încarcă...