Art 171 Dispoziții finale | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale - Dispoziții finale -
Art. 171. -
Jurisprudență

(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, debitele provenite din prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se recuperează prin reținere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin casele teritoriale de pensii.

(2) Reținerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de pensii, cu respectarea termenului general de prescripție a dreptului la acțiune de 3 ani, calculat de la data emiterii deciziei de recuperare.

(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) și (2) nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică și în situația în care pe parcursul recuperării debitului prin reținere/compensare se constată că au intervenit modificări în situația debitorului care nu mai fac posibilă recuperarea.

(5) Debitele recuperate în condițiile alin. (1) - (4) se fac venit la bugetul din care au fost finanțate sumele încasate necuvenit.

(6) În situația prevăzută la alin. (3) și (4), procedura de transmitere de către casele teritoriale de pensii a titlurilor executorii se stabilește prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
Art 163 Dispoziții tranzitorii
Art 164 Dispoziții tranzitorii
Art 165 Dispoziții tranzitorii
Art 166 Dispoziții tranzitorii
Art 167 Dispoziții tranzitorii
Art 168 Dispoziții tranzitorii
Art 169 Dispoziții finale
Art 170 Dispoziții finale
Art 171 Dispoziții finale
Art 172 Dispoziții finale
Art 173 Dispoziții finale
Art 174 Dispoziții finale
Art 175 Dispoziții finale
Art 176 Dispoziții finale
Art 177 Dispoziții finale
Art 178 Dispoziții finale
Art 179 Dispoziții finale
Art 180 Dispoziții finale
Art 181 Dispoziții finale
;
se încarcă...