Art 152 Dispoziții tranzitorii | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale - Dispoziții tranzitorii -
Art. 152. -

(1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează venitul total lunar realizat, brut sau net, după caz, asupra căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat. Jurisprudență

(2) Venitul total lunar realizat brut sau net, după caz, prevăzut la alin. (1), se dovedește prin adeverință întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, eliberată pe baza statelor de plată, de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) în care, pentru o anumită perioadă care constituie stagiu de cotizare, nu se poate face dovada venitului total lunar realizat, brut sau net, după caz, la determinarea punctajelor lunare se utilizează salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, precum și sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislației anterioare și care sunt înscrise în carnetul de muncă ori sunt dovedite cu adeverințe eliberate de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date.

(4) Persoanele care nu fac dovada venitului total lunar realizat prevăzut la alin. (1) și ale căror drepturi de pensie se stabilesc cu utilizarea veniturilor salariale prevăzute la alin. (3) beneficiază de majorarea punctajelor lunare, corespunzătoare stagiului de cotizare realizat în perioada 1 februarie 1975 - 1 aprilie 2001, cu 10%.

(5) Salariile prevăzute la alin. (3) care se utilizează pentru determinarea punctajelor lunare sunt salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: Jurisprudență

a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;

b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;

c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. Jurisprudență

(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (3) sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctajelor lunare este următorul: Jurisprudență

a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5- 10 ani;

- 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10- 15 ani;

- 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15- 20 ani;

- 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:

- 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3- 5 ani;

- 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5- 10 ani;

- 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10- 15 ani;

- 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15- 20 ani;

- 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

c) perioada 1 aprilie 1992 - 1 aprilie 2001: cel înscris în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe eliberate de către angajatori sau alte persoane juridice care au dreptul legal de a certifica aceste date. Jurisprudență

(7) Salariile minime pe economie, brute sau nete, după caz, pentru fiecare an, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt prevăzute în anexa nr. 8.

(8) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se utilizează salariul minim corespunzător anului 1949.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 142 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 143 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 144 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 145 Dispoziții tranzitorii
Art 146 Dispoziții tranzitorii
Art 147 Dispoziții tranzitorii
Art 148 Dispoziții tranzitorii
Art 149 Dispoziții tranzitorii
Art 150 Dispoziții tranzitorii
Art 151 Dispoziții tranzitorii
Art 152 Dispoziții tranzitorii
Art 153 Dispoziții tranzitorii
Art 154 Dispoziții tranzitorii
Art 155 Dispoziții tranzitorii
Art 156 Dispoziții tranzitorii
Art 157 Dispoziții tranzitorii
Art 158 Dispoziții tranzitorii
Art 159 Dispoziții tranzitorii
Art 160 Dispoziții tranzitorii
Art 161 Dispoziții tranzitorii
Art 162 Dispoziții tranzitorii
;
se încarcă...