Art 145 Dispoziții tranzitorii | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții tranzitorii și finale - Dispoziții tranzitorii -
Art. 145. -
Referințe (1), Reviste (1), Comentarii expert (1)

(1) Comisia Centrală de Contestații din cadrul CNPP, reglementată prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, își continuă activitatea până la soluționarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor de pensie rămase nesoluționate la data publicării prezentei legi.

(2) Organizarea activității Comisiei Centrale de Contestații în vederea soluționării contestațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.

(3) Soluționarea contestațiilor prevăzute la alin. (1) se face în termen de 3 ani de la data de întâi a lunii următoare celei în care se publică prezenta lege în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Hotărârile emise de către Comisia Centrală de Contestații prevăzută la alin. (1) pot fi contestate în termen de 45 de zile la instanța de judecată competentă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Prelungirea nejustificată a termenului de soluționare a contestațiilor cu încă trei ani de la data de I a lunii următoare publicării legii - Marian Orzață
Potrivit avizui favorabil al CSM, pronunțat prin Hotărârea Plenului nr. 903 din 13 septembrie 2018, au fost emise observații cu privire la prevederile art. 147 din proiectul de act normativ, prevederi preluate ulterior cu mici modificări în art. 145 din forma oficială.
Conform art. 150 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, precizează C.S.M., termenul de soluționare a contestației în procedura administrativă prealabilă este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 135 Contravenții
Art 136 Contravenții
Art 137 Contravenții
Art 138 Contravenții
Art 139 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 140 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 141 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 142 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 143 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 144 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 145 Dispoziții tranzitorii
Art 146 Dispoziții tranzitorii
Art 147 Dispoziții tranzitorii
Art 148 Dispoziții tranzitorii
Art 149 Dispoziții tranzitorii
Art 150 Dispoziții tranzitorii
Art 151 Dispoziții tranzitorii
Art 152 Dispoziții tranzitorii
Art 153 Dispoziții tranzitorii
Art 154 Dispoziții tranzitorii
Art 155 Dispoziții tranzitorii
Reviste:
Noua lege a pensiilor
;
se încarcă...