Art 130 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Casa Națională de Pensii Publice - Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii -
Art. 130. -
Jurisprudență

În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii îndeplinesc, în principal, următoarele atribuții:

a) colectează și virează contribuțiile de asigurări sociale plătite în baza contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) și (3) și contribuțiile pentru bilete de tratament balnear, în condițiile legii; Jurisprudență

b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, altele decât cele administrate de ANAF;

c) iau măsuri, în condițiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;

d) stabilesc și plătesc prestațiile de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege, precum și alte drepturi prevăzute de legi cu caracter special;

e) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor europene și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

f) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului propriu;

g) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență;

h) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi; Jurisprudență

i) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 120 Alte prestații de asigurări sociale
Art 121 Alte prestații de asigurări sociale
Art 122 Casa Națională de Pensii Publice
Art 123 Casa Națională de Pensii Publice
Art 124 Organizarea CNPP
Art 125 Organizarea CNPP
Art 126 Organizarea CNPP
Art 127 Organizarea CNPP
Art 128 Organizarea CNPP
Art 129 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 130 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 131 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 132 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 133 Răspunderea juridică
Art 134 Contravenții
Art 135 Contravenții
Art 136 Contravenții
Art 137 Contravenții
Art 138 Contravenții
Art 139 Jurisdicția asigurărilor sociale
Art 140 Jurisdicția asigurărilor sociale
;
se încarcă...