Art 129 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Casa Națională de Pensii Publice - Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii -
Art. 129. -

În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:

a) îndrumă și controlează modul de aplicare a dispozițiilor legale de către casele teritoriale de pensii;

b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea și elaborarea bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului de stat;

c) stabilește modalitatea tehnică de evidență a contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, precum și a modului de colaborare cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;

d) publică anual raportul de activitate;

e) organizează cooperarea cu instituții similare din alte țări, în vederea coordonării prestațiilor de asigurări sociale din domeniul propriu de competență, pentru lucrătorii migranți;

f) ia măsuri, în condițiile legii, pentru dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public de pensii, precum și pentru asigurarea integrității acestuia;

g) asigură evidența la nivel național a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii, pe baza informațiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;

h) asigură evidența, la nivel național, a drepturilor și obligațiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială, pe baza codului numeric personal;

i) creează arhive electronice care constituie baze de date pentru operațiunile desfășurate în cadrul sistemului public de pensii, conform procedurilor aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

j) coordonează și controlează activitatea INEMRCM;

k) aplică prevederile convențiilor internaționale de asigurări sociale la care România este parte, precum și ansamblul reglementărilor europene și dezvoltă relații cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte țări, în limita competențelor prevăzute de lege;

l) organizează selecția, pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din sistemul public de pensii;

m) asigură introducerea, extinderea, întreținerea și protecția sistemelor automate de calcul și de evidență;

n) asigură reprezentarea în fața instanțelor judecătorești în litigiile în care este parte ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi;

o) organizează activitatea privind stabilirea și plata contribuțiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispozițiilor legale în vigoare;

p) asigură exportul în străinătate al prestațiilor stabilite potrivit reglementărilor legale în domeniu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 119 Alte prestații de asigurări sociale
Art 120 Alte prestații de asigurări sociale
Art 121 Alte prestații de asigurări sociale
Art 122 Casa Națională de Pensii Publice
Art 123 Casa Națională de Pensii Publice
Art 124 Organizarea CNPP
Art 125 Organizarea CNPP
Art 126 Organizarea CNPP
Art 127 Organizarea CNPP
Art 128 Organizarea CNPP
Art 129 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 130 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 131 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 132 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 133 Răspunderea juridică
Art 134 Contravenții
Art 135 Contravenții
Art 136 Contravenții
Art 137 Contravenții
Art 138 Contravenții
Art 139 Jurisdicția asigurărilor sociale
;
se încarcă...