Art 124 Organizarea CNPP | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Casa Națională de Pensii Publice - Organizarea CNPP -
Art. 124. -
Jurisprudență

(1) Conducerea CNPP este asigurată de un președinte și consiliul de administrație.

(2) Președintele CNPP este numit prin decizie a prim- ministrului, la propunerea ministrului muncii și justiției sociale, pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Președintele CNPP este și președintele consiliului de administrație.

(3) Președintele exercită o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică.

(4) Președintele are rang de secretar de stat și este salarizat la nivelul prevăzut de lege pentru această funcție.

(5) Consiliul de administrație este compus din 19 membri, respectiv președintele CNPP și alte 18 persoane, care sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:

a) președintele CNPP;

b) 5 reprezentanți ai Guvernului, câte unul din partea: Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Ministerului Justiției, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Sănătății și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, propuși de conducătorii respectivelor ministere și numiți de către Guvern;

c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;

d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;

e) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor.

(6) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați potrivit prevederilor alin. (5) pe o perioadă de 4 ani.

(7) Consiliul de administrație funcționează în mod legal în prezența a cel puțin 13 dintre membrii săi.

(8) Pe durata exercitării mandatului, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către cei care i-au numit, respectiv desemnat.

(9) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane.

(10) Activitatea de secretariat a consiliului de administrație este asigurată de un secretar, numit de președintele CNPP din cadrul personalului acestei instituții.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 114 Alte prestații de asigurări sociale
Art 115 Alte prestații de asigurări sociale
Art 116 Alte prestații de asigurări sociale
Art 117 Alte prestații de asigurări sociale
Art 118 Alte prestații de asigurări sociale
Art 119 Alte prestații de asigurări sociale
Art 120 Alte prestații de asigurări sociale
Art 121 Alte prestații de asigurări sociale
Art 122 Casa Națională de Pensii Publice
Art 123 Casa Națională de Pensii Publice
Art 124 Organizarea CNPP
Art 125 Organizarea CNPP
Art 126 Organizarea CNPP
Art 127 Organizarea CNPP
Art 128 Organizarea CNPP
Art 129 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 130 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 131 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 132 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 133 Răspunderea juridică
Art 134 Contravenții
;
se încarcă...