Art 122 Casa Națională de Pensii Publice | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Casa Națională de Pensii Publice -
Art. 122. -
Jurisprudență

(1) CNPP este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale care administrează sistemul public de pensii.

(2) CNPP se află sub autoritatea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

(3) Sediul CNPP este în municipiul București.

(4) Casele teritoriale de pensii sunt instituții publice cu personalitate juridică ce prestează servicii publice.

(5) CNPP are în subordine INEMRCM, care este instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică.

(6) În cadrul INEMRCM se înființează prin ordin al președintelui CNPP structuri teritoriale, fără personalitate juridică, denumite centre regionale de expertiză medicală a capacității de muncă.

(7) Organizarea și funcționarea INEMRCM, precum și structura organizatorică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP.

(8) CNPP este acționar unic la Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă, denumită în continuare S.C. TBRCM - S.A.

(9) CNPP are în subordine Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională, ca instituție publică cu personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui cheltuieli curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii.

(10) Statutul privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 112 Alte prestații de asigurări sociale
Art 113 Alte prestații de asigurări sociale
Art 114 Alte prestații de asigurări sociale
Art 115 Alte prestații de asigurări sociale
Art 116 Alte prestații de asigurări sociale
Art 117 Alte prestații de asigurări sociale
Art 118 Alte prestații de asigurări sociale
Art 119 Alte prestații de asigurări sociale
Art 120 Alte prestații de asigurări sociale
Art 121 Alte prestații de asigurări sociale
Art 122 Casa Națională de Pensii Publice
Art 123 Casa Națională de Pensii Publice
Art 124 Organizarea CNPP
Art 125 Organizarea CNPP
Art 126 Organizarea CNPP
Art 127 Organizarea CNPP
Art 128 Organizarea CNPP
Art 129 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 130 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 131 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
Art 132 Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii
;
se încarcă...