Art 114 Alte prestații de asigurări sociale | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii - Alte prestații de asigurări sociale -
Art. 114. -

(1) Acordarea prestațiilor privind tratamentul balnear se face prin acordarea de bilete de tratament asiguraților și pensionarilor sistemului public de pensii, în limita sumelor alocate pentru această prestație, prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat. Derogări (1)

(2) Numărul total al biletelor de tratament balnear, inclusiv al celor asigurate în unitățile de tratament balnear din proprietatea CNPP, este stabilit anual prin hotărâre a Guvernului.

(3) În vederea stabilirii numărului de bilete de tratament balnear pentru stațiunile balneare se va ține seama de solicitările potențialilor beneficiari, de categoria de confort oferită, precum și de nivelul maxim al tarifelor stabilit prin ordin al președintelui CNPP, conform prevederilor legale în vigoare.

(4) Prestațiile privind tratamentul balnear sunt asigurate în unitățile de tratament din proprietatea CNPP și în completare în unități de profil prin contracte încheiate potrivit legii.

(5) Asigurații și pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, după cum urmează:

a) gratuit - persoanele beneficiare de pensie de invaliditate din cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;

b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești - asigurații și pensionarii, alții decât cei prevăzuți la lit. a).

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se pot acorda bilete de tratament balnear, în condițiile prezentei legi, și soțului/soției asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public, cu plata integrală a biletului de tratament.

(7) Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.

(8) Contravaloarea prestațiilor acordate în condițiile prevăzute la alin. (5) lit. a) și diferența dintre contravaloarea prestațiilor și contribuția bănească prevăzută la alin. (5) lit. b) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(9) Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, inclusiv categoriile de beneficiari și nivelul contribuției bănești individuale ale acestora, se aprobă anual, prin ordin al președintelui CNPP.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 104 Stabilirea și plata pensiilor
Art 105 Stabilirea și plata pensiilor
Art 106 Stabilirea și plata pensiilor
Art 107 Stabilirea și plata pensiilor
Art 108 Stabilirea și plata pensiilor
Art 109 Stabilirea și plata pensiilor
Art 110 Stabilirea și plata pensiilor
Art 111 Stabilirea și plata pensiilor
Art 112 Alte prestații de asigurări sociale
Art 113 Alte prestații de asigurări sociale
Art 114 Alte prestații de asigurări sociale
Art 115 Alte prestații de asigurări sociale
Art 116 Alte prestații de asigurări sociale
Art 117 Alte prestații de asigurări sociale
Art 118 Alte prestații de asigurări sociale
Art 119 Alte prestații de asigurări sociale
Art 120 Alte prestații de asigurări sociale
Art 121 Alte prestații de asigurări sociale
Art 122 Casa Națională de Pensii Publice
Art 123 Casa Națională de Pensii Publice
Art 124 Organizarea CNPP
;
se încarcă...