Art 113 Alte prestații de asigurări sociale | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Prestații de asigurări sociale în sistemul public de pensii - Alte prestații de asigurări sociale -
Art. 113. -

(1) Soțul supraviețuitor, pensionar pentru limită de vârstă, poate beneficia, pe lângă pensia proprie, de un ajutor lunar, dacă la data solicitării acestuia îndeplinește următoarele condiții:

a) a realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5;

b) a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5;

c) nu s-a recăsătorit;

d) durata căsătoriei a fost de cel puțin 10 ani.

(2) Ajutorul lunar prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra cuantumului pensiei susținătorului decedat, aflat în plată sau cuvenit la data decesului, actualizat la data solicitării, după caz.

(3) În situația persoanelor care beneficiază, prin cumul, de una sau mai multe dintre categoriile de pensie prevăzute în sistemul public de pensii, de pensie din sisteme neintegrate sistemului public de pensii ori de pensie din alte state, precum și de drepturi stabilite și plătite de casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, la acordarea ajutorului lunar se are în vedere nivelul cumulat al tuturor acestor venituri.

(4) Suma drepturilor prevăzute la alin. (1) - (3) nu poate fi mai mare de 80% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

(5) Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) - (4) pot opta pentru cel mai avantajos ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.

(6) Ajutorul pentru soțul supraviețuitor prevăzut la alin. (1) se acordă la cerere, depusă la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază solicitantul.

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
Art 103 Stabilirea și plata pensiilor
Art 104 Stabilirea și plata pensiilor
Art 105 Stabilirea și plata pensiilor
Art 106 Stabilirea și plata pensiilor
Art 107 Stabilirea și plata pensiilor
Art 108 Stabilirea și plata pensiilor
Art 109 Stabilirea și plata pensiilor
Art 110 Stabilirea și plata pensiilor
Art 111 Stabilirea și plata pensiilor
Art 112 Alte prestații de asigurări sociale
Art 113 Alte prestații de asigurări sociale
Art 114 Alte prestații de asigurări sociale
Art 115 Alte prestații de asigurări sociale
Art 116 Alte prestații de asigurări sociale
Art 117 Alte prestații de asigurări sociale
Art 118 Alte prestații de asigurări sociale
Art 119 Alte prestații de asigurări sociale
Art 120 Alte prestații de asigurări sociale
Art 121 Alte prestații de asigurări sociale
Art 122 Casa Națională de Pensii Publice
Art 123 Casa Națională de Pensii Publice
;
se încarcă...