ADEVERINȚĂ | Lege 127/2019

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6 -
ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta că doamna/domnul . . . . . . . . . ., născută/născut la data de . . . . . . . . . . în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., sectorul . . . . . . . . . ., având C.N.P. . . . . . . . . . ., a fost angajată/angajat la *) . . . . . . . . . ., în perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .

*) Se completează denumirea angajatorului sau, după caz, eventualele denumiri anterioare.

În cazul în care unitatea este deținător legal de arhive, se vor preciza calitatea (continuator al activității, operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice etc.) și documentul în baza căruia i-a fost stabilită această calitate.

În perioada de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., având meseria/funcția de . . . . . . . . . ., a beneficiat de următoarele venituri brute realizate asupra cărora s-a datorat, potrivit legii, contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat:

An
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
Salariu realizat
lunar
Denumire spor
Denumire spor
Denumire spor
Indemnizație
Adaosuri
Ore suplimentare
Prime
Total
venit lunar realizat

OBSERVAȚII: . . . . . . . . . .

Menționăm că prezenta adeverință s-a eliberat în baza statelor de plată aflate în arhiva societății (ale căror copii pot fi puse la dispoziția caselor teritoriale de pensii la solicitarea acestora), cunoscându-se atât prevederile Codului penal, referitoare la falsul în înscrisuri oficiale, cât și prevederile legislației de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea și corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

Conducătorul unității,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
Întocmit
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)
Direcția/Serviciul/Compartimentul/Persoana
cu atribuții de salarizare-personal/resurse umane
. . . . . . . . . .
(nume, prenume, semnătura)

Acesta este un fragment din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 127/2019:
LISTA cuprinzând personalul navigant din aviația civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
LISTA cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale în care se desfășoară următoarele activități
LISTA cuprinzând unitățile care au obținut hotărârea de menținere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale prevăzute la art 30 alin (1) lit e) din Legea nr 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare
LISTA cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale
VÂRSTE STANDARD DE PENSIONARE, stagii complete și stagii minime de cotizare
ADEVERINȚĂ
CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU
SALARIUL MINIM PE ȚARĂ
ADEVERINȚĂ
;
se încarcă...