Guvernul României

Hotărârea nr. 450/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 08 iulie 2019.

În vigoare de la 08 iulie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere și religie", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", Alineatul 55.01.02 "Sprijin financiar pentru activitatea Comitetul Olimpic și Sportiv Român", pentru taxa de licență a Turneului internațional feminin de tenis în România.

Art. 2. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la cererea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 1 în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Tineretului și Sportului pe anul 2019.

Art. 3. -

Ministerul Tineretului și Sportului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul tineretului și sportului,
Remus Munteanu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici

București, 3 iulie 2019.

Nr. 450.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...