Redevența | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale - Concesionarea bunurilor proprietate publică -
ARTICOLUL 307
Redevența Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (1)

(1) Redevența obținută prin concesionare se constituie venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

(2) Redevența obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale statului, se constituie venit după cum urmează: Referințe (1)

a) 40% la bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare;

b) 40% la bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare;

c) 20% la bugetul de stat.

(3) Redevența obținută prin concesionare, din activități de exploatare a resurselor la suprafață ale unităților administrativ- teritoriale, se constituie venit la bugetul unității administrativ-teritoriale concedente.

(4) Modul de calcul și de plată a redevenței se stabilește de către ministerele de resort sau de către alte organe de specialitate ale administrației publice centrale ori de către autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor legale.

(5) La inițierea procedurilor de stabilire a modului de calcul al redevenței prevăzut la alin. (4), ministerele de resort, alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau autoritățile administrației publice locale, după caz, vor avea în vedere următoarele criterii:

a) proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;

b) valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;

c) corelarea redevenței cu durata concesiunii.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Stabilirea modalităților de exercitare a dreptului de proprietate publică
Prerogative
Conținutul actului prin care se constituie dreptul de administrare
Drepturi și obligații
Radierea dreptului de administrare
Obiectul dreptului de concesiune
Titularii dreptului de concesiune
Contractele mixte
Exercitarea dreptului de concesiune
Durata concesiunii
Redevența
Procedura administrativă de inițiere a concesionării
Studiul de oportunitate
Conținutul caietului de sarcini
Principii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică
Reguli generale pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică
Conținutul documentației de atribuire
Licitația
Atribuirea directă
Reguli privind oferta
Comisia de evaluare
;
se încarcă...