Răspunderea consilierilor locali și a consilierilor județeni | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Mandatul de ales local - Răspunderea aleșilor locali -
ARTICOLUL 232
Răspunderea consilierilor locali și a consilierilor județeni Referințe în jurisprudență (1)

(1) Consilierii locali, respectiv consilierii județeni răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului local, respectiv a consiliului județean se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local, respectiv a consilierului județean, se menționează în mod expres votul acestuia.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Buna credință și fidelitatea
Probitatea și discreția profesională
Cinstea și corectitudinea
Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali
Transparența activității
Regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali
Declarația de interese și declarația de avere
Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese
Tipurile de răspundere a aleșilor locali
Răspunderea consilierilor locali și a consilierilor județeni
Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali și consilierilor județeni
Avertismentul
Chemarea la ordine
Retragerea cuvântului și eliminarea din sală
Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate
Aplicarea sancțiunilor
Sancțiuni aplicabile viceprimarilor și vicepreședinților consiliului județean
Răspunderea aferentă actelor administrative
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții generale aplicabile secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale
;
se încarcă...