Exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui consiliului județean | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Președintele și vicepreședinții consiliului județean - Rolul și atribuțiile președintelui consiliului județean -
ARTICOLUL 192
Exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui consiliului județean Referințe (1)

(1) În caz de vacanță a funcției de președinte al consiliului județean, de suspendare a mandatului președintelui consiliului județean, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile acestuia sunt exercitate de drept de unul dintre vicepreședinți, desemnat de consiliul județean, prin vot secret, cu majoritate absolută, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției de președinte al consiliului județean.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), consiliul județean poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier județean care îndeplinește temporar atribuțiile vicepreședintelui consiliului județean, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării funcției de vicepreședinte al consiliului județean, consilierul județean beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de vicepreședinte al consiliului județean.

(3) Consiliul județean poate hotărî retragerea delegării consilierului județean care îndeplinește temporar atribuțiile vicepreședintelui consiliului județean desemnat în condițiile alin. (2) înainte de încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1).

(4) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât președintele consiliului județean, cât și vicepreședinții consiliului județean, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare de către aceștia a mandatului, consiliul județean deleagă un consilier județean care îndeplinește atât atribuțiile președintelui consiliului județean, cât și pe cele ale vicepreședinților consiliului județean, până la încetarea situației respective, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției de președinte al consiliului județean. Pe perioada exercitării atribuțiilor de președinte al consiliului județean, precum și de vicepreședinte al consiliului județean, consilierul județean beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de vicepreședinte al consiliului județean.

(5) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de președinte al consiliului județean, cât și cea de vicepreședinți ai consiliului județean, consiliul județean alege alți vicepreședinți ai consiliului județean în condițiile art. 188, prevederile alin. (1) și

(3) aplicându-se până la alegerea unui nou președinte al consiliului județean.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Adoptarea hotărârilor consiliului județean
Situațiile de dizolvare a consiliului județean
Referendumul local la nivel județean
Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului județean sau după validarea rezultatului referendumului
Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului județean
Validarea alegerii președintelui consiliului județean, depunerea jurământului, intrarea în exercițiul de drept al mandatului de președinte al consiliului județean și durata mandatului președintelui și al vicepreședinților consiliului județean
Alegerea și eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean
Indemnizația președintelui și a vicepreședinților consiliului județean
Rolul președintelui consiliului județean
Atribuțiile președintelui consiliului județean
Exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui consiliului județean
Suspendarea și încetarea mandatului președintelui consiliului județean și suspendarea mandatului vicepreședintelui consiliului județean
Cabinetul președintelui și vicepreședintelui consiliului județean
Limba oficială și folosirea limbii minorităților naționale
Tipurile de acte administrative
Comunicarea și aducerea la cunoștință a actelor administrative
Actele administrative cu caracter normativ
Actele administrative cu caracter individual
Verificarea legalității actelor administrative
Mandatul aleșilor locali
Condiții speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali
;
se încarcă...