Cinstea și corectitudinea | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile și obligațiile aleșilor locali - Obligațiile aleșilor locali -
ARTICOLUL 224
Cinstea și corectitudinea

(1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Concediul de odihnă
Alte tipuri de concediu
Transportul
Formarea profesională
Accesul la informații
Dreptul la asociere
Respectarea legii
Participarea la lucrările consiliului local sau ale consiliului județean și ale comisiilor de specialitate
Buna credință și fidelitatea
Probitatea și discreția profesională
Cinstea și corectitudinea
Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali
Transparența activității
Regimul incompatibilităților aplicabil aleșilor locali
Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali
Declarația de interese și declarația de avere
Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese
Tipurile de răspundere a aleșilor locali
Răspunderea consilierilor locali și a consilierilor județeni
Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali și consilierilor județeni
Avertismentul
;
se încarcă...