Alte tipuri de concediu | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile și obligațiile aleșilor locali - Drepturile aleșilor locali -
ARTICOLUL 215
Alte tipuri de concediu

(1) În afara concediului de odihnă, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, primarii și viceprimarii au dreptul la concedii medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum și la alte concedii, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Persoanele prevăzute la art. 213 beneficiază de concediu fără plată și concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 213 au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile de concediu plătit după cum urmează:

a) 5 zile pentru căsătoria celui în cauză;

b) 3 zile pentru nașterea sau căsătoria unui copil;

c) 3 zile în caz de deces al soțului/soției sau al unei rude sau afin de până la gradul II inclusiv.

(4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum și durata acestora, în cazul viceprimarilor și vicepreședinților consiliilor județene, se aprobă de către primar, respectiv de către președintele consiliului județean.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Încetarea mandatului de vicepreședinte al consiliului județean, precum și de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier
Legitimația și semnul distinctiv ale aleșilor locali
Protecția aleșilor locali
Grupurile de consilieri locali sau consilieri județeni
Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior
Indemnizația pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, președinte al consiliului județean și vicepreședinte al consiliului județean
Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative
Indemnizația
Dreptul la concediu
Concediul de odihnă
Alte tipuri de concediu
Transportul
Formarea profesională
Accesul la informații
Dreptul la asociere
Respectarea legii
Participarea la lucrările consiliului local sau ale consiliului județean și ale comisiilor de specialitate
Buna credință și fidelitatea
Probitatea și discreția profesională
Cinstea și corectitudinea
Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali
;
se încarcă...