Adoptarea hotărârilor consiliului județean | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Consiliul județean - Funcționarea consiliului județean -
ARTICOLUL 182
Adoptarea hotărârilor consiliului județean Referințe în jurisprudență (17)

(1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul județean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz. Referințe în jurisprudență (2)

(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri județeni, de președintele consiliului județean, de vicepreședinții consiliului județean sau de cetățeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității administrativ-teritoriale și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. Referințe în jurisprudență (1)

(3) Hotărârile se semnează de președinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului județean sau consilierul județean care a condus ședința și se contrasemnează de secretarul general al județului. Referințe în jurisprudență (3)

(4) Dispozițiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140 alin. (2) și (3), precum și ale art. 141 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Constituirea consiliului județean
Atribuțiile consiliului județean
Instituțiile publice de interes județean
Reprezentarea județului în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali
Desemnarea consilierilor județeni de reprezentare a intereselor unității administrativ teritoriale
Mandatul consiliului județean
Tipurile de ședințe ale consiliului județean
Convocarea ședințelor consiliului județean
Cvorumul ședințelor consiliului județean
Conducerea ședințelor consiliului județean
Adoptarea hotărârilor consiliului județean
Situațiile de dizolvare a consiliului județean
Referendumul local la nivel județean
Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului județean sau după validarea rezultatului referendumului
Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului județean
Validarea alegerii președintelui consiliului județean, depunerea jurământului, intrarea în exercițiul de drept al mandatului de președinte al consiliului județean și durata mandatului președintelui și al vicepreședinților consiliului județean
Alegerea și eliberarea din funcție a vicepreședinților consiliului județean
Indemnizația președintelui și a vicepreședinților consiliului județean
Rolul președintelui consiliului județean
Atribuțiile președintelui consiliului județean
Exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui consiliului județean
;
se încarcă...