Administratorul public al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară | Codul administrativ

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale - Administratorul public -
ARTICOLUL 245
Administratorul public al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară Referințe în jurisprudență (4)

(1) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară pot decide desemnarea unui administrator public, funcție de conducere, pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii. Referințe în jurisprudență (1)

(2) Recrutarea, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară se fac pe baza unei proceduri specifice de către consiliile directoare ale acestora și sunt aprobate prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociațiilor respective.

(3) Prevederile art. 244 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul administrativ din 03.07.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Codul administrativ:
Chemarea la ordine
Retragerea cuvântului și eliminarea din sală
Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate
Aplicarea sancțiunilor
Sancțiuni aplicabile viceprimarilor și vicepreședinților consiliului județean
Răspunderea aferentă actelor administrative
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții generale aplicabile secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale
Atribuțiile secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ teritoriale
Atribuțiile, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public
Administratorul public al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
Regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese aplicabil administratorului public
Inițiativa cetățenească
Adunările cetățenești
Rolul prefectului și al subprefectului
Statutul prefectului și al subprefectului
Numirea și eliberarea din funcție a prefectului și a subprefectului
Categorii de atribuții ale prefectului
Atribuții privind asigurarea implementării la nivel local a politicilor guvernamentale și respectării ordinii publice
Atribuții în exercitarea rolului constituțional de conducere a serviciilor publice deconcentrate
Atribuții privind verificarea legalității
;
se încarcă...