ÎNȘTIINȚARE privind organizarea medierii | Ordin 1757/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 3 -
ÎNȘTIINȚARE
privind organizarea medierii

În conformitate cu prevederile art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, vă înștiințăm că, urmare notificării dumneavoastră privind intenția de mediere, înregistrată la organul fiscal sub nr........... din data de.........., sunteți invitat în data de.........., la ora.........., la sediul nostru situat în localitatea.........., str........... nr..........., etaj.........., camera nr..........., pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere.

În situația în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteți prezenta la data și ora stabilite prin prezenta înștiințare, vă rugăm să ne contactați, pentru fixarea de comun acord, a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data . . . . . . . . . ., respectiv data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt.

Având în vedere faptul că, așa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl constituie3)

3) Se va bifa în mod corespunzător obiectul notificării.

□ - clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, la întâlnire urmează să vă prezentați cu orice documente și informații pe care le considerați relevante în acest sens

□ - analiza de către organul fiscal împreună cu dumneavoastră a situației economice și financiare în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

Pe lângă informațiile menționate în notificare, la întâlnire puteți prezenta și alte date și documente pe care le considerați relevante în vederea susținerii situației economice și financiare.

Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
L.S.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

1. Denumire: Înștiințare privind organizarea medierii

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 2301 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

5. Se întocmește: în două exemplare de către organul fiscal.

6. Circulă: 1 exemplar la debitor.

7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1757/2019:
PROCEDURA DE MEDIERE și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare
ÎNȘTIINȚARE privind organizarea medierii
PROCES VERBAL privind rezultatul medierii
;
se încarcă...