OPERAȚIUNI de eliminare a deșeurilor | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - ANEXA Nr II A -
OPERAȚIUNI
de eliminare a deșeurilor

1. depozitarea pe sol și în subsol (de exemplu: depunerea în depozite de gunoi);

2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu: biodegradarea deșeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol);

3. injectarea în subteran (de exemplu: injectarea deșeurilor pompabile în puțuri, saline sau în straturi geologice);

4. descărcarea pe suprafețe (de exemplu: descărcarea de deșeuri lichide sau de nămoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);

5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu: dispunerea în celule etanșe separate, acoperite și izolate unele de celelalte și de mediu);

6. evacuarea deșeurilor solide în apele interioare de suprafață și subterane;

7. evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;

8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă în final compuși sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operațiuni enumerate la pct. 1-12;

9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă în final compuși sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operațiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);

10. incinerare pe sol;

11. incinerare pe mare;

12. stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deșeuri într-o mină);

13. amestecare, înainte de a se încadra în oricare dintre operațiunile menționate la pct. 1-12;

14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operațiunile menționate la pct. 1-13;

15. stocarea înainte de efectuarea oricărei operațiuni menționate la pct. 1-14, cu excepția depozitării temporare, înaintea colectării, pe zona de producere."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
SEMNIFICAȚIA unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență
CATEGORII de deșeuri
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deșeuri periculoase
CONSTITUENȚI ai deșeurilor cuprinse la lit B din anexa nr I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr I E
PROPRIETĂȚI ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
OPERAȚIUNI de eliminare a deșeurilor
OPERAȚIUNI de valorificare a deșeurilor
;
se încarcă...