" | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II1 Gestionarea deșeurilor

SECȚIUNEA 1 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor

Art. 142. -

În funcție de proprietăți, compoziție, valoare și de alte calități deșeurile sunt tratate și transportate astfel încât să nu împiedice utilizarea lor ulterioară și rațională.

Art. 143. -

Depozitarea și eliminarea deșeurilor în amplasamentele de prospecțiuni geologice sau de exploatări miniere ale zăcămintelor subterane vor fi astfel efectuate încât să nu aducă daune calității acestor amplasamente și să nu provoace daune suplimentare calității exploatării, apelor subterane și peisajului.

Art. 144. -

(1) Amplasamentele destinate amenajărilor pentru gestionarea deșeurilor și construirea instalațiilor pentru eliminarea deșeurilor sunt stabilite conform planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și dispozițiilor cuprinse în legile funciare și în Codul silvic.

(2) Condițiile generale privind stabilirea amplasamentelor, amenajarea acestora, funcționarea instalațiilor pentru tratarea și eliminarea deșeurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 145. -

Pentru cazurile în care activitățile de tratare și eliminare a deșeurilor pe un amplasament trebuie să se întrerupă din diverse motive operatorul activității are obligația de a prezenta autorității de protecție a mediului o evaluare a impactului activității asupra mediului și de a întocmi un plan de închidere și urmărire postînchidere a amplasamentului, pentru a fi aprobat de autoritatea de protecție a mediului, în scopul reconstrucției ecologice a zonei.

Art. 146. -

Instalațiile, metodele și tehnologiile, amplasamentele și amenajarea acestora pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor trebuie astfel construite și exploatate încât să nu afecteze mediul și sănătatea populației.

Art. 147. -

În cazul eliminării deșeurilor prin depozitare finală într-un depozit de deșeuri operatorul responsabil de această eliminare are obligația să informeze autoritățile competente în momentul în care se atinge circa 75% din capacitatea proiectată a acestuia, pentru a se demara acțiunea de deschidere a unui nou depozit.

Art. 148. -

(1) Deșeurile depuse în depozite temporare sau deșeurile de la demolarea ori reabilitarea construcțiilor sunt tratate și transportate de deținătorii de deșeuri, de cei care execută lucrările de construcție sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

(2) Primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deșeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare și ruta de transport până la acesta.

Art. 149. -

(1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență consiliile locale adoptă:

a) taxe, în condițiile legii, pentru diverse servicii privind gestionarea deșeurilor;

b) reglementări referitoare la procedurile și condițiile privind colectarea, inclusiv colectarea selectivă, transportul, transferul, neutralizarea, utilizarea și eliminarea deșeurilor menajere și a deșeurilor de construcție și de la demolări nepericuloase din perimetrul pe care îl administrează.

(2) Primăriile vor permite deținătorilor de deșeuri să își transporte deșeurile menajere și de construcție până la amplasamentele de eliminare corespunzătoare.

Art. 1410. -

Deșeurile rezultate din activitatea de transport internațional de călători se îndepărtează și se rețin la punctele de ieșire din țară."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
"
"
"
"
"
;
se încarcă...