Controlul activităților legate de deșeuri" | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 13^1 se introduce secțiunea 1^2 cu următorul titlu: - " -
SECȚIUNEA 12
Controlul activităților legate de deșeuri"

17. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

Unitățile specificate la art. 12 și 13 sunt supuse periodic controalelor autorităților competente în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea."

18. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

(1) Primarii unităților administrativ-teritoriale și persoanele autorizate de aceștia vor controla:

a) generarea, colectarea, stocarea, transportul și tratarea deșeurilor menajere și de construcție și implementarea planului de gestiune a acestora;

b) eliminarea deșeurilor de producție și a celor periculoase și implementarea planului local de gestiune a acestora;

c) facilitățile și instalațiile pentru stocarea și neutralizarea deșeurilor menajere și de construcție și cele pentru eliminarea deșeurilor industriale și periculoase.

(2) Autoritățile teritoriale de protecție a mediului inspectează și iau măsuri pentru respectarea de către cei implicați în gestionarea deșeurilor a legislației de mediu în vigoare și a condițiilor de autorizare impuse conform legii, țin evidența și comunică celor interesați informațiile legate de deșeuri.

(3) Autoritatea centrală de protecție a mediului inspectează și ia măsuri pentru respectarea de către cei implicați în gestionarea deșeurilor a legislației de mediu în vigoare și a condițiilor de autorizare impuse conform legii pentru investițiile și activitățile ce se desfășoară pe un teritoriu mai mare decât un județ.

(4) Direcțiile de igienă și sănătate publică vor exercita controlul sanitar al activităților de neutralizare a deșeurilor periculoase.

(5) Autoritățile vamale, cele de control al frontierei și reprezentanți ai autorității de protecție a mediului controlează împreună cu alte autorități publice centrale și locale și iau măsuri pentru asigurarea conformității încărcăturilor cu documentele însoțitoare și pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condițiilor de import, export și tranzit ale deșeurilor."

19. După articolul 141 se introduce capitolul II1 cu următorul cuprins:

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Autorizarea activităților legate de deșeuri
Controlul activităților legate de deșeuri"
;
se încarcă...