CONSTITUENȚI ai deșeurilor cuprinse la lit B din anexa nr I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr I E | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - ANEXA Nr I D -
CONSTITUENȚI
ai deșeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca
aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile
descrise în anexa nr. I E

1. beriliu; compuși ai beriliului;

2. compuși ai vanadiului;

3. compuși ai cromului hexavalent;

4. compuși ai cobaltului;

5. compuși ai nichelului;

6. compuși ai cuprului;

7. compuși ai zincului;

8. arseniu; compuși ai arseniului;

9. seleniu; compuși ai seleniului;

10. compuși ai argintului;

11. cadmiu; compuși ai cadmiului;

12. compuși ai staniului;

13. antimoniu; compuși ai antimoniului;

14. teluriu; compuși ai teluriului;

15. compuși ai bariului, cu excepția sulfatului de bariu;

16. mercur; compuși ai mercurului;

17. taliu; compuși ai taliului;

18. plumb; compuși ai plumbului;

19. sulfuri anorganice;

20. compuși anorganici ai fluorului, cu excepția fluorurii de calciu;

21. cianuri anorganice;

22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată;

23. soluții acide sau acizi în formă solidă;

24. soluții bazice sau baze în formă solidă;

25. azbest (praf și fibre);

26. fosfor; compuși ai fosforului, cu excepția fosfaților minerali;

27. carbonili ai metalelor;

28. peroxizi;

29. clorați;

30. perclorați;

31. azide;

32. PCB (bifenilpoliclorurați) și/sau PCT (trifenilpoliclorurați);

33. compuși farmaceutici sau veterinari;

34. biocide și substanțe fitofarmaceutice;

35. substanțe infecțioase;

36. creozoturi;

37. izocianați; tiocianați;

38. cianuri organice;

39. fenoli; compuși ai fenolului;

40. solvenți halogenați;

41. solvenți organici, cu excepția solvenților halogenați;

42. compuși organohalogenați, cu excepția materialelor polimerizate inerte și a altor substanțe care sunt cuprinse în prezenta anexă;

43. compuși aromatici; compuși organici policiclici și heterociclici;

44. amine alifatice;

45. amine aromatice;

46. eteri;

47. substanțe cu caracter exploziv, cu excepția celor cuprinse în alt punct din anexă;

48. compuși organici cu sulf;

49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurați;

50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;

51. hidrocarburi și compuși ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinși la alt punct din prezenta anexă."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
SEMNIFICAȚIA unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență
CATEGORII de deșeuri
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deșeuri periculoase
CONSTITUENȚI ai deșeurilor cuprinse la lit B din anexa nr I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr I E
PROPRIETĂȚI ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
OPERAȚIUNI de eliminare a deșeurilor
OPERAȚIUNI de valorificare a deșeurilor
;
se încarcă...