CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deșeuri periculoase | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

" - ANEXA Nr I C -
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
de deșeuri periculoase

A. Deșeuri care prezintă una dintre proprietățile descrise în anexa nr. I E și care constau în:

1. deșeuri anatomice, deșeuri spitalicești sau alte deșeuri clinice;

2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;

3. conservanți pentru lemn;

4. biocide și substanțe fitofarmaceutice;

5. reziduuri de substanțe refolosite ca solvenți;

6. substanțe organice halogenate, neutilizate ca solvenți, cu excepția materialelor polimerizate inerte;

7. amestecuri de săruri ce conțin cianuri;

8. uleiuri minerale și substanțe uleioase;

9. amestecuri sau emulsii de uleiuri și hidrocarburi, cu/în apă;

10. substanțe conținând PCB (bifenilpoliclorurați) sau PCT (trifenilpoliclorurați);

11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;

12. cerneluri, coloranți, pigmenți, vopsele, grunduri, lacuri;

13. rășini, latex, plastifianți, cleiuri/adezivi;

14. substanțe chimice rezultate din activități de cercetare, dezvoltare sau învățământ, care nu sunt identificate sau/și sunt noi și ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase;

15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;

16. substanțe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;

17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurați;

18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B. Deșeuri care conțin unul dintre constituenții cuprinși în anexa nr. I D și care au proprietățile descrise în anexa nr. I E, constând în:

19. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală;

20. substanțe organice nehalogenate, neutilizabile ca solvenți;

21. substanțe anorganice, fără metale sau compuși metalici;

22. cenușă și/sau zgură;

23. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare;

24. amestecuri de săruri fără cianuri;

25. prafuri și pulberi metalice;

26. catalizatori uzați;

27. lichide sau nămoluri conținând metale ori compuși metalici;

28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluării (praful reținut în sacii filtrelor de aer), cu excepția celor prevăzute la pct. 29, 30 și 33;

29. nămoluri de la scrubere;

30. nămoluri de la stațiile de tratare a apei;

31. reziduuri de decarbonatare;

32. reziduuri de schimbători de ioni;

33. nămoluri de la stațiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosință agricolă;

34. reziduuri de la spălarea/curățarea rezervoarelor și/sau a echipamentelor;

35. echipamente contaminate;

36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conținut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;

37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;

38. uleiuri vegetale;

39. materiale rezultate din colectarea selectivă a deșeurilor menajere și care prezintă una dintre caracteristicile menționate în anexa nr. I E;

40. orice alte deșeuri care conțin unul dintre constituenții cuprinși în anexa nr. I D și oricare dintre proprietățile înscrise în anexa nr. I E."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
SEMNIFICAȚIA unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență
CATEGORII de deșeuri
CATEGORII SAU TIPURI GENERICE de deșeuri periculoase
CONSTITUENȚI ai deșeurilor cuprinse la lit B din anexa nr I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr I E
PROPRIETĂȚI ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase
OPERAȚIUNI de eliminare a deșeurilor
OPERAȚIUNI de valorificare a deșeurilor
;
se încarcă...