Autorizarea activităților legate de deșeuri | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 9 se introduce secțiunea 1^1 cu următorul cuprins: - " -
SECȚIUNEA 11
Autorizarea activităților legate de deșeuri

Art. 91. -

(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile competente completează procedura de autorizare pentru activitățile sociale și economice cu impact asupra mediului cu procedura specifică activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor.

(2) Operatorii care desfășoară activități de valorificare sau de eliminare a deșeurilor enumerate în anexa nr. IIA și, respectiv, nr. IIB trebuie să se supună procedurii de autorizare de mediu, specifică pentru aceste activități.

(3) Autorizațiile pentru activități care implică colectarea deșeurilor, depozitarea și tratarea lor vor fi eliberate de:

a) autoritățile teritoriale de protecție a mediului, pentru deșeuri menajere, deșeuri de producție și deșeuri periculoase;

b) autoritatea publică centrală de protecție a mediului, pentru deșeuri menajere, deșeuri de producție și deșeuri periculoase, în cazul în care activitățile se desfășoară pe un teritoriu mai mare decât un județ;

c) consiliile locale în a căror rază teritorială se desfășoară activitatea pentru deșeurile de construcție și demolări. Consiliile locale pot decide, dacă organizarea gestiunii deșeurilor o cere, ca actele normative care guvernează gestiunea deșeurilor din zona construibilă să poată fi aplicate și altor zone sau să nu fie aplicate acolo unde schema de transport nu poate fi organizată fără dificultăți, din pricina căilor de comunicații necorespunzătoare, ori acolo unde transportul este impracticabil sau unde numărul de locuințe implicat este foarte redus. Prefecturile pot recomanda ca actele normative care guvernează gestiunea deșeurilor din zona construibilă să fie aplicate și altor zone aflate în raza de autoritate locală, în cazul în care este necesară remedierea unei deficiențe majore.

(4) Acordul de mediu pentru realizarea de noi investiții și/sau modificarea celor existente pentru selectarea și amenajarea unor noi amplasamente, construirea instalațiilor și aplicarea tehnologiilor, în vederea valorificării și eliminării deșeurilor, se emite de:

a) autoritatea teritorială de protecție a mediului, pentru:

- deșeuri menajere;

- deșeuri de producție;

- deșeuri de construcție și demolări;

- deșeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este de până la 750 kg/h;

b) autoritatea centrală de protecție a mediului, pentru deșeuri menajere, deșeuri de producție și deșeuri de construcție și demolări, pentru activități ce se desfășoară pe un teritoriu mai mare decât un județ, și pentru deșeuri periculoase, în cazul în care capacitatea de procesare a acestora este mai mare de 750 kg/h.

(5) Acordurile și autorizațiile de mediu pentru desfășurarea activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor se emit conform prevederilor Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată.

(6) Acordul și/sau autorizația de mediu pentru activitățile menționate la alin. (2), (3) și (4) se eliberează la cerere și conțin în mod obligatoriu:

a) activitățile pentru care se solicită autorizarea;

b) tipurile, compoziția, proprietățile, cantitățile și originea deșeurilor;

c) cerințele tehnice;

d) măsurile de siguranță care trebuie să fie luate;

e) amplasamentele de valorificare sau de eliminare a deșeurilor;

f) metodele de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor.

(7) Condițiile de timp, comunicare, refuz, amendare, completare și suspendare ale autorizației sunt cele stipulate la art. 8 din Legea nr. 137/1995, republicată."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Autorizarea activităților legate de deșeuri
Controlul activităților legate de deșeuri"
;
se încarcă...