Art 8^2 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 8 se introduc articolele 8^1 și 8^2 cu următorul cuprins: - " -
Art. 82.
-

(1) Planurile pentru deșeuri vor furniza măsuri pentru următoarele obiective:

a) diminuarea sau limitarea generării de deșeuri și a gradului de periculozitate a acestora;

b) reciclarea, regenerarea sau alte forme de utilizare a deșeurilor;

c) neutralizarea din punct de vedere ecologic a deșeurilor;

d) remedierea siturilor poluate.

(2) Programele pentru managementul activităților legate de deșeuri, prevăzute în planuri, vor cuprinde:

a) analiza situației și prognozarea tipului, proprietăților și cantităților de deșeuri generate și a celor supuse valorificării și eliminării;

b) obiectivele, etapele și termenele pentru implementarea programelor;

c) metodele, tehnologiile și instalațiile pentru tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor;

d) descrierea metodelor, tehnologiilor și instalațiilor de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor, precum și a amplasamentelor destinate acestora;

e) deciziile legate de amenajarea amplasamentelor, aplicarea tehnologiilor și exploatarea instalațiilor de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor;

f) resursele pentru implementarea programului;

g) măsuri pentru sprijinirea, încurajarea și raționalizarea activităților de gestiune legate de deșeuri;

h) coordonarea cu alte programe legate de această activitate;

i) implementarea unui sistem de raportare și control, de intervenție imediată, de evaluare a rezultatelor și de aducere la zi a Planului național de gestionare a deșeurilor.

(3) Planificarea dezvoltării zonelor, cu menționarea amplasamentelor pentru instalațiile de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor specificate la alin. (2) lit. c) și d).

(4) Implicarea publicului și a organizațiilor neguvernamentale."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 8^1 "
Art 8^2 "
Art 9^1 Autorizarea activităților legate de deșeuri
Art 12 "
Art 13^1 "
Art 14 "
Art 14^1 "
Art 14^2 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^3 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^4 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^5 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^6 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
;
se încarcă...