Art 8^1 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 8 se introduc articolele 8^1 și 8^2 cu următorul cuprins: - " -
Art. 81.
-

(1) Planul național de gestionare a deșeurilor se întocmește pe baza planurilor județene elaborate de autoritățile teritoriale de protecție a mediului.

(2) Planurile județene se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza planurilor întocmite de consiliile locale și a planurilor întocmite de producătorii de deșeuri din fiecare județ, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Planurile întocmite de consiliile locale și de producătorii de deșeuri au același conținut și aceeași formă ca ale celui național.

(3) Autoritatea teritorială de protecție a mediului solicită completarea și/sau modificarea planurilor întocmite de consiliile locale și de producătorii de deșeuri, dacă acestea nu sunt elaborate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1).

(4) Consiliile județene coordonează elaborarea planurilor consiliilor locale.

(5) Consiliul județean adoptă planul județean elaborat de autoritatea teritorială de protecție a mediului.

(6) Planul județean adoptat de consiliul județean este transmis de autoritatea teritorială de protecție a mediului autorității publice centrale de protecție a mediului, în vederea elaborării Planului național de gestionare a deșeurilor.

(7) Planul național de gestionare a deșeurilor trebuie revizuit periodic, avându-se în vedere progresul tehnic și cerințele de protecție a mediului, fără să se depășească însă 5 ani. Planurile sunt publice.

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 8^1 "
Art 8^2 "
Art 9^1 Autorizarea activităților legate de deșeuri
Art 12 "
Art 13^1 "
Art 14 "
Art 14^1 "
Art 14^2 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^3 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^4 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^5 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
;
se încarcă...