Art 8 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 8 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 8.
-

(1) În vederea diminuării impactului negativ al deșeurilor asupra mediului și sănătății autoritatea publică centrală de protecție a mediului, care este cea mai înaltă autoritate de decizie și control al gestiunii deșeurilor, va elabora Planul național de gestionare a deșeurilor. La elaborarea Planului național de gestionare a deșeurilor se are în vedere ca acesta să conțină:

a) în mod obligatoriu, informații referitoare la:

- tipurile, cantitățile și originea deșeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;

- măsuri specifice pentru categorii speciale de deșeuri;

- zone și instalații de valorificare sau de eliminare a deșeurilor;

b) după caz, informații cu privire la:

- persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități de gestionare a deșeurilor;

- costurile estimative ale operațiunilor de valorificare și eliminare a deșeurilor;

- măsuri pentru încurajarea colectării, valorificării și tratării deșeurilor.

(2) Actele normative privind gestionarea deșeurilor urmează să fie elaborate sau modificate în conformitate cu Planul național de gestionare a deșeurilor.

(3) Planul național de etapă trebuie să fie supus spre aprobare Guvernului în termen de un an de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Planul național definitiv trebuie finalizat în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență și supus spre aprobare Guvernului."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 8^1 "
Art 8^2 "
Art 9^1 Autorizarea activităților legate de deșeuri
Art 12 "
Art 13^1 "
Art 14 "
Art 14^1 "
Art 14^2 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^3 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^4 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
;
se încarcă...