Art 7 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 7 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 7.
-

(1) Autoritatea publică centrală de protecție a mediului va iniția și va realiza, pe baza consultării cu celelalte autorități publice centrale și locale menționate la cap. VI, un sistem adecvat și integrat la nivel național al instalațiilor de eliminare a deșeurilor, ținând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implică costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deșeurilor la nivel național și să își îndeplinească scopul la nivel local, ținând seama de condițiile geografice și de necesitatea unor instalații specifice pentru anumite tipuri de deșeuri.

(2) Sistemul menționat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deșeurilor prin instalații specifice și prin intermediul celor mai adecvate metode și tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății populației și a mediului."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 8^1 "
Art 8^2 "
Art 9^1 Autorizarea activităților legate de deșeuri
Art 12 "
Art 13^1 "
Art 14 "
Art 14^1 "
Art 14^2 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^3 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
;
se încarcă...