Art 49^1 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După articolul 49 se introduce articolul 49^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 491.
-

Consiliile județene au următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean privind gestionarea deșeurilor;

b) acordă consiliilor locale sprijin și asistență tehnică în elaborarea planurilor locale de gestiune a deșeurilor;

c) adoptă planurile privind gestiunea deșeurilor;

d) hotărăsc asocierea cu alte autorități ale administrației publice județene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deșeurilor;

e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea și protecția mediului;

f) urmăresc și asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 41 "
Art 42 "
Art 43 "
Art 45 "
Art 46 "
Art 48 "
Art 49 "
Art 49^1 "
Art 50 "
Art II
;
se încarcă...