Art 41 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 41, alineatul (1) partea introductivă, literele a), b), precum și alineatul (2) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 41.
-

(1) Ministerul Industriei și Resurselor are următoarele atribuții:

a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor industriale, de reconstrucție ecologică și urmărește aducerea la îndeplinire a acestora de către agenții economici;

b) participă la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri industriale, precum și pentru operațiunile de reciclare și de valorificare a acestor deșeuri, cu avizul autorității publice centrale de protecție a mediului;

................................................................................

(2) Ministerul Afacerilor Externe reglementează importurile și exporturile de deșeuri prin eliberarea licențelor de import-export pentru deșeurile supuse licențierii."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art 21 "
Art 22 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 41 "
Art 42 "
Art 43 "
Art 45 "
Art 46 "
Art 48 "
Art 49 "
Art 49^1 "
Art 50 "
Art II
;
se încarcă...