Art 39 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 39, partea introductivă și literele a), c), g) și h) vor avea următorul cuprins: - " -
Art. 39.
-

Ministerul Apelor și Protecției Mediului are următoarele atribuții și răspunderi:

a) elaborează, împreună cu alte autorități ale administrației publice centrale și locale, Strategia națională pentru gestionarea deșeurilor și Planul național pentru gestionarea deșeurilor;

................................................................................

c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deșeurilor, elaborate de celelalte autorități publice;

................................................................................

g) organizează, împreună cu celelalte autorități publice centrale și locale și cu organizațiile neguvernamentale, programe de instruire și educare a populației în domeniul gestionării deșeurilor;

h) reglementează, împreună cu celelalte autorități publice, activitatea de import, export și tranzit al deșeurilor."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art 19 "
Art 19^1 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 41 "
Art 42 "
Art 43 "
Art 45 "
Art 46 "
Art 48 "
Art 49 "
Art 49^1 "
Art 50 "
;
se încarcă...