Art 2 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Articolul 2 va avea următorul cuprins: - " -
Art. 2.
-

(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică:

a) deșeurilor radioactive;

b) rocilor și deponiilor de sol, precum și depozitelor de resurse minerale rezultate de la foraje, din prospecțiuni geologice și operațiuni de exploatare subterană a bogățiilor subsolului, inclusiv din cariere de suprafață;

c) carcaselor animalelor și următoarelor deșeuri din agricultură: dejecții și alte materiale naturale, substanțe nepericuloase utilizate în agricultură;

d) efluenților gazoși emiși în atmosferă;

e) apelor uzate, mai puțin deșeurilor în stare lichidă;

f) deșeurilor de explozibili expirați.

(2) Gestiunea deșeurilor care sunt generate în urma operațiunilor care au loc în sectorul administrativ al Ministerului Apărării Naționale poate fi realizată fără a se supune prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în cazul în care aplicarea legii ar putea periclita secretul securității naționale. În aceste cazuri Ministerul Apărării Naționale va recomanda măsuri pentru gestiunea deșeurilor, în acord cu îndrumările elaborate de autoritatea publică centrală de protecție a mediului.

(3) Deșeurile menționate la alin. (1) sunt sau vor fi reglementate de alte acte normative."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 5 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 8^1 "
Art 8^2 "
Art 9^1 Autorizarea activităților legate de deșeuri
Art 12 "
Art 13^1 "
;
se încarcă...