Art 18^1 " | Lege 426/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

După titlul secțiunii I a capitolului III se introduce articolul 18^1 cu următorul cuprins: - " -
Art. 181.
-

(1) Autoritățile competente întocmesc lista cuprinzând deșeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deșeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, și a constituenților acestor deșeuri, prezentați în anexa nr. I D, constituenți care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deșeurile periculoase, precum și actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

(2) Deșeurile periculoase se identifică și se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare.

(3) Unitățile care produc, valorifică, colectează sau transportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase, cu excepția situațiilor menționate la alin. (4).

(4) În scopul îmbunătățirii securității operațiunilor de valorificare și eliminare, amestecul de deșeuri periculoase cu alte deșeuri, substanțe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităților competente și doar în situațiile în care sunt respectate condițiile precizate la art. 5.

(5) În situațiile în care deșeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic și dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5."

Acesta este un fragment din Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 426/2001:
Art 14^1 "
Art 14^2 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^3 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^4 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^5 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^6 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^7 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^8 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^9 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 14^10 Colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor
Art 18^1 "
Art 19 "
Art 19^1 "
Art 21 "
Art 22 "
Art 28 "
Art 29 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 37 "
Art 38 "
;
se încarcă...