Legestart nr. 6/2019

Scutiri de impozite pentru cooperatori
de Eugen Staicu

19 iunie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Un recent ordin comun MADR/MFP/MDRAP aprobă criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri și terenuri, în condițiile Legii cooperației agricole.

Ordinul nr. 203/2287/1809/2019 este în vigoare din 18 iunie 2019, data publicării în Monitorul oficial nr. 488/2019.

Scutirile de la plata impozitului pe clădiri

Se stabilesc criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutirile de la plata impozitului pe clădiri astfel:

- nu se datorează impozit pentru clădirile deținute și utilizate în activitatea agricolă de către contribuabilii, membri cooperatori, care au comercializat minimum 50% din producția valorificată în anul fiscal anterior celui pentru care se acordă scutire prin/către cooperativele agricole definite potrivit Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare;

- clădirile cu destinație agricolă la care se face referire sunt clădirile aflate în inventarul/patrimoniul membrilor cooperatori, inclusiv cele aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

- clădirile aflate în coproprietate: scutirea de impozit pentru clădirile utilizate în scopul desfășurării activității agricole se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate deținute de membrul cooperator care respectă condiția de valorificare prin cooperativă;

Sunt, de asemenea, precizate tipurile de clădiri considerate ca fiind utilizate în scopul desfășurării activității agricole.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...