Saptamanalul de drept nr. 1/2015

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI din 22 iulie 2015 - "Impozitul pe veniturile realizate din investiții de persoanele fizice"
de www.anaf.ro

22 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Nr. Crt. Întrebare Răspuns
1 Cum sunt tratate investitiile în cryptovalute în România? Ce reguli de impozitare se impun, atât ca investitor cât și ca "miner"?
Contează perioada de deținere?
În România, prin Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, s-a definit moneda electronică ca fiind valoare monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică. Dacă vă referiti la monedele virtuale, precizăm că instituțiile Bancii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară consideră că aceaste monede nu reprezintă monede electronice, sau instrumente financiare și deci nu se poate evidenția un regim fiscal potrivit actualului cadru juridic reglementat.
În această situație, apreciem că numai după crearea cadrului legal, se va analiza necesitatea reglementării în plan fiscal a acestei probleme.
Da, mă refer la bitcoin și cele asemănătoare. Deci nu există încă o încadrare nici ca monedă/valută și nici ca valori mobiliare. Stimate domn, având în vedere că tranzacțiile pot fi efectuate atât în țară, cât și în străinătate, avem rugămintea să ne transmiteți informații suplimentare cu privire la tipurile de tranzacții pe care le realizați cu,,cryptovalute,,. Informațiile solicitate pot fi transmise pe formularul de asistență disponibil pe site-ul ANAF:
https://www.anaf.ro/arondare/
2 Toate dările aferente veniturilor din dobânzi (pentru depozite bancare și conturi curente) sunt reținute la sursă de bănci și virate către stat sau persoanele fizice care realizează aceste venituri trebuie să mai facă ceva în acest sens? Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum și cele la depozitele clienților, constituite în baza legislației privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului.
Având în vedere cele de mai sus, reiese faptul că, nu aveți obligații din punct de vedere declarativ, în ceea ce privește obținerea veniturilor din dobânzi.
Iar CASS pentru veniturile din dobânzi trebuie platită personal de persoanele fizice care obțin aceste venituri, dar nu și altele din salarii, pensii, șomaj sau PFA? Deși întrebarea dumnevoastră nu se încadrează în tema de astăzi, vă comunicăm că, în cazul în care realizați doar venituri din dobânzi aveți obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate.
Pentru veniturile din dobânzi contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală, după caz.
Sumele reprezentând obligațiile anuale de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.
3 Anul acesta am moștenit, în urma decesului părinților, niște acțiuni la SIF. Când am făcut succesiunea la notar mi-a fost încasat și virat către ANAF, un impozit pentru aceste acțiuni. Tot anul acesta am primit dividendele care mi-au fost impozitate. Urmează să vând acțiunile pentru că m-am săturat să cotizez la Stat mai mult decât câștig. În urma vânzării acestora voi fi iarăși impozitată! Întrebarea firesca este următoarea: cum e posibil să impozitați de TREI ori în același an niște amărâte de acțiuni și să mai pretindeți și plata CASS raportat la salariul minim? Este legală tripla impozitare? Ca urmare a dezbaterii succesiunii notarul reține și impozite și alte taxe, conform legislației specifice.
Potrivit Codului fiscal, sumele și bunurile primite cu titlu de moștenire ori donație sunt venituri neimpozabile, cu excepția proprietăților imobiliare pentru care dezbaterea moștenirii se efectuează după 2 ani de la data decesului.
În ceea ce privește impozitul pe dividende, vă comunicăm că, acestea se impun cu o cotă de 16%, obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revenind plătitorului de venit.
În cazul primei tranzacționări a acțiunilor primite cu titlu gratuit, în cadrul Programului de privatizare în masă, prețul de cumpărare va fi asimilat cu valoarea nominală a acestora. Impozitul anual datorat pentru câștigul net anual impozabil se stabilește de organul fiscal competent prin decizie, pe baza declarației privind venitul realizat (Declarația 200).
4 Ce obligații declarative am dacă tranzacționez acțiuni cotate la bursă și dacă încasez dividende de la unele dintre societățile tranzacționate? Veniturile realizate din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, se declară în formularul 200 Declarația privind venitul realizat, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câștigului net anual/pierderii nete anuale. Având în vedere că veniturile din dividende sunt venituri pentru care există obligativitatea de reținere la sursă a impozitului, obligația de declarare a acestora revine plătitorului de venit, dumneavoastră neavând nicio obligație declarativă.
5 Am primit cândva niște acțiuni de la o companie străină. Acum, compania se oferă să le răscumpere și să îmi trimită un cec. Această operațiune se impozitează în România? Compania este dintr-o țară cu care există tratat de evitare a dublei impuneri. Veniturile obținute din tranzacționarea titlurilor de valoare, ca urmare a deținerii unor acțiuni la societăți nerezidente, se declară în formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", care se depune până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor. Pentru impozitul plătit în străinătate trebuie să prezentați organului fiscal, certificatul de atestare a impozitului plătit în statul respectiv, în vederea acordării creditului fiscal.
6 Dacă voi achiziționa acțiuni la societăți din afara țării (să zicem o țară din Uniunea Europeană) și voi primi dividende direct în contul de tranzacționare sau le vând și am profit/ pierdere, unde declar acest lucru, tot în 200? Dividendele și/sau veniturile obținute din tranzacționarea titlurilor de valoare, ca urmare a deținerii unor acțiuni la societăți nerezidente, se declara în formularul 201 "Declarație privind veniturile realizate din străinătate", care se depune până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.
Veniturile realizate din străinătate în anul fiscal de raportare, precum și impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unități monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.
Veniturile se declară pentru fiecare țară - sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat.
Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în funcție de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.
7 Cum este tratat depozitul pe care o persoană română la facut pentru banca pentru locuințe din punct de vedere fiscal? Pentru prima de la stat se calculează impozit și CASS dacă această persoană nu este angajată în țară? Dar pentru dobânda primită de la bancă? Prima de stat acordată pentru economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (acordată în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007) nu este venit impozabil și pentru aceasta nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Însă, veniturile realizate sub formă de dobânzi la depozitele constituite în baza legislației privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează și se reține de către plătitorii de astfel de venituri, la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului.
În situația în care singurul venit pe care îl realizați este cel din dobânzi, datorați contribuția de asigurări sociale de sănătate. Contribuția de asigurări sociale de sănătate se stabilește de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informațiilor din declarația privind venitul realizat sau din declarația privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum și pe baza informațiilor din evidența fiscală.
8 Referitor la veniturile realizate din activități speculative (pariuri on-line, poker, etc), pe ce bază se face impozitarea? Deși întrebarea dumnevoastră nu se încadrează în tema de astăzi, vă comunicăm că, persoanele fizice care obțin venituri din jocuri de noroc la distanță (on-line), slot- machine, lozuri și festivaluri de poker au obligația de a depune declarația privind venitul realizat (formular 200) sau declarația privind veniturile realizate din străinătate (formular 201), după caz, la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Ca urmare a depunerii declarației specifice, organul fiscal competent va stabili impozitul datorat, aferent venitului realizat.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...