Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim ministrului, ministrul finanțelor publice, nr 1720/2012 | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL III Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.720/2012

3.1. La unitățile administrativ-teritoriale, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. IV "Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale"

3.1.(1) În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul local:

a) reîntregirea excedentului anului precedent al unității administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic
distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

b) stabilirea rezultatului execuției bugetului local:

- încasarea veniturilor bugetului local în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
= %
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
464 "Creanțele bugetului local"
7xx "Venituri..." etc.

- preluarea plăților și cheltuielilor bugetului local în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

% = 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
6xx "Cheltuieli ........"
121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituții publice
finanțate integral din bugetul local" (în roșu sau în negru,
după caz)
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

Contul 5211 "Disponibil al bugetului local" funcționează în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului local la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont trezorerie 21 "Veniturile bugetelor locale") și sumele plătite (cont trezorerie 24 "Cheltuielile bugetelor locale").

c) la sfârșitul anului, excedentul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale astfel:

5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

d) virarea excedentului bugetului local din exercițiul curent în excedentul anului precedent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

3.1.(2) În situația în care veniturile încasate de bugetul local, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:

Stabilirea rezultatului execuției bugetelor locale:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului local sunt cele menționate la pct. 3.1.(1) lit. b).

a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent al unităților administrativ-teritoriale cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru acoperirea golurilor temporare de casă, precum și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (cod 40.02.14):

5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

concomitent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare"/analitic
distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

b) la sfârșitul anului, deficitul bugetului local se reflectă în contabilitatea unităților administrativ-teritoriale, astfel:

5211 "Disponibil al bugetului local"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare

c) pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului județean și a Consiliului General al Municipiului București, acoperirea definitivă a deficitului bugetului local din excedentul anului precedent al unității administrativ-teritoriale:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5212 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"/analitic distinct:
- secțiunea de funcționare
- secțiunea de dezvoltare
= 5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

3.1.(3) Rezultatul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, separat pe fiecare secțiune - secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare - se evidențiază în contul în afara bilanțului 8075 "Rezultatul bugetului local stabilit potrivit art. 2 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare".

În debit se înregistrează excedentul bugetului local stabilit în trezorerie, iar în credit se înregistrează deficitul bugetului local stabilit în trezorerie și plățile restante rămase neachitate la finele exercițiului, care trebuie să corespundă cu sumele raportate în formularul prevăzut în anexa 30b "Plăți restante" (anexă la situațiile financiare).

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune, iar soldul creditor reprezintă deficitul bugetului local stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe fiecare secțiune.

Soldul contului nu se redeschide în anul următor.

În situația în care la încheierea exercițiului unitățile administrativ-teritoriale raportează obligații restante neachitate (plăți restante), acestea vor fi explicate într-o notă, pe fiecare categorie și număr de zile de întârziere, în care se va preciza și componența sumelor raportate.

3.2. La Casa Națională de Pensii Publice și la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.720/2012

3.2.(1) La Casa Națională de Pensii Publice

Preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații, pe baza "Contului de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și a "Contului de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) transmise de aceste instituții, astfel:

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" = 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor și Serviciului Român de Informații:

- înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plăților nete de casă evidențiate în soldul contului 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat":

121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" = 5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Națională de Pensii Publice:

5252 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat"

3.2.(3) Casa Națională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanțelor Publice "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie și centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naționale, ale Ministerului Administrației și Internelor și ale Serviciului Român de Informații.

3.2.(4) Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Administrației și Internelor și Serviciul Român de Informații vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice situațiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum și situațiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administrația centrală" și S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuție elaborate în structura bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

3.3. La Administrația Fondului pentru Mediu, reflectarea în contabilitate a operațiunilor cuprinse în cap. VIII "Încheierea execuției bugetului Fondului pentru mediu și alte operațiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.720/2012

3.3.(1) În vederea stabilirii rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu, în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, se introduc următoarele conturi:

Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Cu ajutorul acestui cont, Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența disponibilităților bugetului Fondului pentru mediu, ca urmare a veniturilor încasate și a plăților efectuate prin conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Contul 575 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sumele restituite sau plătite din bugetul Fondului pentru mediu.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu aflate la Trezoreria Statului.

Soldul creditor al contului reprezintă sumele cu care cheltuielile excedează veniturilor.

Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu";

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";

5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu".

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul conturilor:

461 "Debitori"

- cu sumele încasate provenite din creanțe, detaliate pe structura clasificației bugetare, reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care există un titlu de creanță.

462 "Creditori"

- cu sumele încasate necuvenit în contul de disponibil, ce urmează a fi restituite.

5187 "Dobânzi de încasat"

- cu sumele încasate în timpul anului reprezentând dobânzi acordate de Trezoreria Statului.

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- la sfârșitul anului, cu soldul creditor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.

7XX "Venituri...."

- cu sumele încasate reprezentând veniturile bugetului Fondului pentru mediu, pentru care nu există titlu de creanță;

- cu sumele transferate de trezoreria statului reprezentând taxele pentru emisii poluante provenite de la autovehicule.

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul conturilor:

462 "Creditori"

- cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația datorată, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor organe competente, potrivit legii.

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- la sfârșitul anului, cu soldul debitor al contului de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu.

7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu"

- la sfârșitul perioadei cu totalul plăților nete de casă efectuate.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu de la sfârșitul anului aflat în contul deschis la Trezoreria Statului.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont bifuncțional.

În debit se înregistrează la sfârșitul anului soldul debitor al contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu, iar în credit, soldul creditor la contului de disponibil al bugetului Fondului pentru mediu.

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu.

Soldul creditor al contului reprezintă deficitul bugetului Fondului pentru mediu.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul contului:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

- cu deficitul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul contului:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

- cu excedentul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu evidențiază excedentul rezultat din execuția bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți, aflat în contul deschis la Trezoreria Statului.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează preluarea excedentului din anul curent, iar în credit, preluarea deficitului din anul curent.

Soldul debitor al contului reprezintă excedentul bugetului Fondului pentru mediu din anii precedenți.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul contului:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- cu excedentul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul contului:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

- cu deficitul execuției bugetare din anul curent.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu"

Cu ajutorul acestui cont Administrația Fondului pentru Mediu ține evidența depozitelor constituite din veniturile bugetului Fondului pentru mediu, aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând depozitele constituite, potrivit legii, iar în credit, sumele transferate, la lichidarea depozitului.

Soldul debitor al contului reprezintă depozitele constituite din veniturile Fondului pentru mediu la un moment dat.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se debitează prin creditul contului:

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate pentru constituirea de depozite în condițiile legii.

Contul 5754 "Depozite din veniturile Fondului pentru mediu" se creditează prin debitul contului:

581 "Viramente interne"

- cu sumele transferate la lichidarea depozitelor constituite.

La contul 770 "Finanțarea de la buget" se introduce un nou cont sintetic de gradul II

7706 "Finanțarea de la bugetul Fondului pentru mediu".

3.3.(2) În situația în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, sunt mai mari decât plățile efectuate din bugetul Fondului pentru mediu:

a) reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191 "Împrumuturi pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

concomitent:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

b) stabilirea rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu:

- încasarea veniturilor bugetului Fondului pentru mediu în cursul anului 2012 s-a reflectat astfel:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" = %
461 "Debitori"
7xx "Venituri..." etc.

- închiderea contului de finanțare din bugetul Fondului pentru mediu la nivelul plăților nete de casă și diminuarea disponibilului bugetului Fondului pentru mediu:

7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

Contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" funcționează în contabilitatea Administrației Fondului pentru Mediu numai în cursul anului, nu are un cont de disponibil corespondent în Trezoreria Statului și reflectă disponibilitățile bugetului Fondului pentru mediu la Trezoreria Statului la un moment dat, disponibilități care se determină ca diferență între sumele încasate (cont trezorerie 74 "Venituri ale Fondului pentru mediu") și sumele plătite (cont trezorerie 75 "Cheltuieli ale Fondului pentru mediu").

c) la sfârșitul anului, excedentul bugetului Fondului pentru mediu se reflectă în contabilitate, astfel:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

d) virarea excedentului bugetului Fondului pentru mediu al exercițiului curent în excedentul anului precedent:

5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

3.3.(3) În situația în care veniturile încasate la bugetul Fondului pentru mediu, exclusiv sumele primite din excedentul anului precedent, sunt mai mici decât cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu:

Stabilirea rezultatului execuției bugetului Fondului pentru mediu:

Înregistrările contabile privind încasarea veniturilor și plata cheltuielilor bugetului Fondului pentru mediu sunt cele menționate la pct. 3.3.(2) lit. b).

a) la finele anului, reîntregirea excedentului anului precedent, cu sumele virate în cursul anului 2012 pentru efectuarea de cheltuieli:

5191 "Împrumuturi pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume primite din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" = 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu"

concomitent:

5213 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" = 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt"/analitic distinct: "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli"

b) la sfârșitul anului, deficitul bugetului Fondului pentru mediu se reflectă în contabilitate astfel:

5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" = 5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"

c) pe baza deciziei ordonatorului de credite, acoperirea deficitului bugetului Fondului pentru mediu din excedentul anului precedent:

- încasarea sumelor pentru acoperirea deficitului:

5752 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" = 5753 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"

3.3.(4). Veniturile și cheltuielile Administrației Fondului pentru Mediu efectuate din contul de trezorerie 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii" se evidențiază cu ajutorul contului 560 "Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii".

Formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Venituri" (anexa 5 la situațiile financiare), formularul "Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situațiile financiare) și formularul "Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situațiile financiare) se întocmesc distinct pentru veniturile și cheltuielile Administrației Fondului pentru Mediu efectuate din contul 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice centrale finanțate integral din venituri proprii" și separat pentru veniturile bugetului Fondului pentru mediu din contul 74 "Veniturile bugetului Fondului pentru mediu" și cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu efectuate din contul 75 "Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu".

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Prevederi generale
Inventarierea, evaluarea, înregistrarea și prezentarea elementelor patrimoniale în bilanț
Reflectarea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, aprobate prin Ordinul viceprim ministrului, ministrul finanțelor publice, nr 1720/2012
Întocmirea situațiilor financiare anuale
Semnarea și depunerea situațiilor financiare anuale
;
se încarcă...