Corelații între formularele de situații financiare Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de" cu anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de" (cod 17) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

la normele metodologice (Anexa 41 la situațiile financiare) -
Corelații între formularele de situații financiare

Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." cu anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

Totalul general col. 03 anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de..." (cu excepția FMI) = rd. 256 col. 02 + rd. 264 col. 02 + rd. 274 col. 02 din formularul 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de..." (cod 17)

NOTĂ:

Corelația nu se va respecta cu valoarea participațiilor la FMI deținute de către Ministerul Finanțelor Publice.

Acesta este un fragment din Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Corelații între formularele de situații financiare Corelații între formularul "Bilanț" (cod 01) și formularul "Contul de rezultat patrimonial" (cod 02)
Corelații între formularele de situații financiare Bilanț (cod form 01) și anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de" (cod form 03)
Corelații între formularele de situații financiare Bilanț (cod form 01) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de" (cod 17)
Corelații între formularele de situații financiare Anexa 3 "Situația fluxurilor de trezorerie la data de" (cod form 03) și anexa 40a "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația centrală la data de" (cod 17)
Corelații între formularele de situații financiare Anexa 31 "Situația acțiunilor deținute de instituțiile publice, în numele statului român, la societățile comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine la data de" cu anexa 40a "Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația centrală la data de" (cod 17)
Corelații între formularele de situații financiare Bilanț (cod form 01) 40b "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală la data de " (cod 18)
Corelații între formularele de situații financiare
Corelații între formularele de situații financiare Bilanț (cod form 01) și anexa 40c "Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, șomaj, sănătate) la data de " (cod 19)
;
se încarcă...