Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - MMFPSPV

Ordinul nr. 151/2013 privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru anul 2013

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2013 până la 02 aprilie 2014, fiind înlocuit prin Ordin 466/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă se stabilește, pentru anul 2013, la valoarea de 376,02 lei.

Art. 2. -

Taxa se achită pentru fiecare serviciu prestat.

Art. 3. -

Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se fac venit la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Art. 4. -

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 25 ianuarie 2013.

Nr. 151.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...