Revista Romana de Executare Silita (Universul Juridic) nr. 4/2018

Decizia nr. 549 din 18 septembrie 2018
de Curtea Constituțională

01 iulie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin Decizia nr. 549 din 18 septembrie 2018 a Curții Constituționale1, a fost respinsă, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de ridicată de M.S. și N.N. în Dosarul nr. 1.978/303/2013** al Tribunalului București - Secția a III-a civilă și constată că dispozițiile art. 33 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În motivarea acestei decizii s-au reținut următoarele:

Prin decizia civilă nr. 2.420/A din 14 iulie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 1.978/303/2013**, Tribunalul București - Secția a III-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. Excepția a fost ridicată de M.S. și N.N. într-o cauză având ca obiect soluționarea plângerii formulate împotriva unei încheieri de carte funciară.

În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că autorii excepției de neconstituționalitate nu pot dispune în mod liber de un imobil ce le-a fost retrocedat în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dat fiind faptul că există o suprapunere cadastrală de imobile, notată în cartea funciară. Se arată că actul normativ criticat nu conține nicio dispoziție derogatorie privind modul de soluționare a unor acțiuni în rectificare a cărții funciare, în ceea ce privește un imobil retrocedat potrivit Legii nr. 10/2001, pentru motive apărute ulterior retrocedării și după împlinirea termenului de prescripție a dreptului la acțiune pentru notarea suprapunerii în cartea funciară. Se susține că, în acest mod, imobilul retrocedat în favoarea autorilor excepției este afectat de anumite sarcini, apărute ulterior retrocedării.

Se mai invocă dispozițiile art. 166 alin. (2) și alin. (46) din Legea învățământului nr. 84/1995, forma în vigoare la data de 5 decembrie 2008, precum și prevederile art. 9 din Legea nr. 10/2001 și se solicită în mod expres Curții Constituționale să se pronunțe asupra modului de interpretare și aplicare a textului de lege criticat în cauza dedusă soluționării instanței de judecată.

Tribunalul București - Secția a III-a civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că partea care se pretinde proprietară a unui imobil are posibilitatea să formuleze acțiune în revendicare, în vederea apărării dreptului său de proprietate, iar acțiunea în rectificarea cărții funciare are caracter subsidiar unei acțiuni de drept comun.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...