Revista Romana de Executare Silita nr. 4/2018

Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale*/Contributions à l'étude des titres exécutoires notariés/Contributions to the study of notarial enforceable titles
de Raluca-Ioana Hurubă

01 iulie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Drd. Raluca-Ioana Hurubă

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Résumé

Cette etude a pour objectif une analyse complete des principaux actes authentiques delivres par les notaires publics, qui representent des titres executoires, compte tenu egalement des nouveautes legislatives concernant l'accord parental et celui de mediation authentifies par le notaire public.

Ainsi, la recherche scientifique du titre executoire, comme base de l'execution forcee, a eu comme objectif principal l'identification des actes notariaux qui jouissent de pouvoir executoire et, en meme temps, l'analyse de la force executoire detenue par cette categorie de titres executoires extrajudiciaires.

En partant de l'hypothese que le droit d'obtenir le paiement de la creance resultant d'un titre executoire valable est reconnu a toute personne, dans le texte de l'etude, on a essaye non seulement une enumeration des titres executoires, mais aussi une analyse basee sur des arguments juridiques.

Mots-cles: titre executoire; force executoire; instrument authentique; instrument sous signature privee; accord

Abstract

The study below aims to a thorough analysis of the main authentic acts issued by the public notaries which are enforceable titles, considering also the legislative novelties regarding the parental and mediation agreement authenticated by the public notaries.

Thus, the main objective of the scientific research on the enforceable title, as the basis of the forced execution, was to identify the notarial acts having enforceable power and, at the same time, to analyze the enforcement force of this category of extrajudicial titles.

Starting from the premise that any person is recognized as having the right to obtain the claim resulting from a valid enforceable title, we have attempted not only to enumerate the enforceable titles, but also an analysis based on legal arguments.

Keywords: enforceable title; enforceable force; authentic act; privately signed act; agreement

1. Titlul executoriu și executorialitatea

Deși legislația în materie nu oferă o definiție a titlului executoriu, în art. 632 C. pr. civ. sunt enumerate în mod limitativ categoriile de titluri executorii, acestea fiind: hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. Aflându-ne în fața unei definiții ambigue și deloc exhaustive, suntem de acord cu opinia doctrinară1 potrivit căreia titlul executoriu apare ca fiind o categorie dinamică, care înglobează toate hotărârile și înscrisurile pentru care legiuitorul prevede caracterul executoriu, trăsătura esențială și particulară care aduce un act juridic în sfera titlurilor executorii, acestea fiind, în final înscrisurile cărora legiuitorul le conferă putere executorie.

Totuși, deși Codul de procedură civilă nu definește titlul executoriu, potrivit unei opinii doctrinare pe care o împărtășim, titlul executoriu este "înscrisul întocmit în conformitate cu prescripțiile legii și în baza căruia creditorul poate solicita valorificarea creanței pe care acest înscris o constată."2

Congresul Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești și a Ofițerilor Judiciari a ratificat în data de 5 iunie 2015, în cadrul celui de-al XXII-lea Congres al UIHJ desfășurat la Madrid, Proiectul Codului mondial de executare silită. Conform art. 3 din acest cod, "sunt titluri executorii toate hotărârile judecătorești care pot fi puse în executare, precum și acele documente cărora legea le conferă putere executorie, în special, acte autentice, deciziile arbitrale și tranzacții judiciare."3

Deși părțile beneficiază de principiul libertății de voință, acestea nu pot atribui prin voința lor valoare de titlu executoriu unui înscris, fiind necesar a se respecta limitările impuse de ordinea publică și de bunele moravuri4.

Analizând dispozițiile art. 632 C. pr. civ., precum și opiniile doctrinare în materie5, tragem concluzia că sorgintea executorialității este una exclusiv legală, având în vedere faptul că punerea în executare a titlurilor prevăzute de articolul sus-menționat se declanșează în mod obligatoriu prin organele statului, fără a fi posibilă o executare directă, efectuată de creditorul obligației, fără participarea unui executor judecătoresc.

Art. 638 C. pr. civ. continuă enumerarea prevăzută de art. 632 și statuează faptul că "sunt, de asemenea, titluri executorii și pot fi puse în executare silită:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...