Parlamentul României

Legea nr. 452/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 iulie 2001 până la 02 august 2016, fiind abrogat prin Lege 72/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221 din 24 noiembrie 2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, cu următoarele modificări și completări:

1. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Pensiile existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență se vor recalcula în termen de 6 luni."

2. La articolul 12, alineatele (4) și (5) vor avea următorul cuprins:

"

(4) Casa de Asigurări a Avocaților este instituție autonomă de interes public cu personalitate juridică.

(5) Filialele Casei de Asigurări a Avocaților, constituite în condițiile prevăzute de lege, au personalitate juridică, cu buget și patrimoniu propriu."

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

Prin lege, în cuprinsul prezentului act normativ, se înțelege Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările ulterioare, și prezenta ordonanță de urgență."

4. După articolul 13 se introduce articolul 131 cu următorul cuprins:

"

Art. 131. -

(1) Între sistemul de pensii al avocaților și sistemul public de pensii se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), d) și e).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), pensia, în sistemul de pensii al avocaților, se stabilește numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările ulterioare, care constituie stagiu de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât și în sistemul de pensii al avocaților, se iau în calcul, opțional, în unul dintre sisteme."

5. La articolul 14, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:

"

(3) Dispozițiile tranzitorii privind recalcularea pensiilor aflate în plată, potrivit art. 101, precum și cele privind acordarea pensiei de retragere anticipată din profesie vor fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a Avocaților.

(4) Pentru pensiile stabilite sau cuvenite până la data de 1 aprilie 2001, decontările reciproce dintre Casa de Asigurări a Avocaților și celelalte sisteme de pensii se sting în anul bugetar 2001."

Art. II. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor și alineatelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iulie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 18 iulie 2001.

Nr. 452.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...