Guvernul României

Ordonanța nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

Modificări (6), Referințe (3), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. -

(1) Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Activitățile care intră sub incidența prevederilor alin. (1) sunt: exploatarea forestieră (cod CAEN 0220), extracția cărbunelui superior (cod CAEN 0510), extracția cărbunelui inferior (cod CAEN 0520), extracția petrolului brut (cod CAEN 0610), extracția minereurilor feroase (cod CAEN 0710), extracția minereurilor de uraniu și toriu (cod CAEN 0721), extracția altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729) și alte activități extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

Art. 2. -

(1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează și de către operatorii economici care au licențe de exploatare a resurselor menționate la art. 1 alin. (2), dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN. Modificări (1)

(3) Pentru activitatea de exploatare forestieră, impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) se datorează de către operatorii economici care exploatează masa lemnoasă în baza unei autorizații de exploatare.

(4) În sensul prezentei ordonanțe, grupul de interes economic este definit potrivit dispozițiilor titlului V din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

(1) Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) este de 0,5% și se aplică asupra veniturilor obținute de operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1), (2) și (3) care sunt luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturilor din activitățile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu standardele internaționale de raportare financiară. Modificări (1)

(2) Sumele aferente impozitului prevăzut la art. 1 alin. (1), calculat în condițiile prezentei ordonanțe, reprezintă pentru operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1), (2) și (3) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condițiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 2 alin. (1), (2) și (3) calculează, declară și plătesc lunar impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1), până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează aceasta.

(2) Modelul și conținutul declarației privind impozitul se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 5. -

Impozitul prevăzut la art. 1 alin. (1) reprezintă venit la bugetul de stat și se administrează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

Impozitul stabilit prin prezenta ordonanță se aplică până la data de 31 decembrie 2014, inclusiv. Modificări (5)

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul economiei,
Varujan Vosganian
Ministrul delegat pentru energie,
Constantin Niță
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură,
Lucia Ana Varga
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Duțu

București, 22 ianuarie 2013.

Nr. 6.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...