Saptamanalul de drept nr. 1/2016

Sesiune de îndrumare și asistență contribuabili din 06 ianuarie 2016 - Modificarea domiciliului fiscal
de www.anaf.ro

06 ianuarie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Nr. Crt. Întrebare Răspuns
1 In luna august am modificat domiciliul fiscal al PFA-ului. Am facut solicitarea de transfer a dosarului fiscal, dar inteleg ca acest transfer dureaza foarte mult, "chiar si doi ani" mi s-a spus la ANAF Ilfov. Intrebarea mea este daca exista un termen legal pentru transferul dosarului fiscal. In al doilea rand as vrea sa stiu cum ma influenteaza acest transfer atat de anevoios in ceea ce priveste incheierea situatiei pentru anul 2015 (declaratie estimativa si impozite anticipate platite pentru trei trimestre la primul domiciliu fiscal, declaratie finala si impozit anticipat pentru trim IV la actualul domiciul fiscal). Nu vreau sa astept doi ani sa imi inchei situatia finala pe anul 2015. Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta.
Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se soluționează de organul fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului.
Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal, dată după care toate declarațiile și plățile le veți efectua la noul organ fiscal.
Astfel, în situatia în care ați depus cererea de modificare a sediului fiscal (formular 050) împreună cu actele doveditoare, și nu ați primit decizia de modificare în termenul legal, vă puteți sesiza organul ierarhic superior al AJFP Ilfov unde ați depus formularul 050 respectiv Direcția generală regională București.
2 Vă adresez rugămintea să-mi spuneți în cât timp se răspunde la petițiile depuse la sediul ANAF. Știu că, din cauza Crăciunului și a Anului Nou probabil că termenul uzual se prelungește un pic, dar aș vrea să știu la o petiție depusă în 4 decembrie când ar urma să se primească răspuns. Vă întreb în numele unei persoane care nu are cont de Facebook. În conformitate cu prevederile art. 8 și 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare, termenul de comunicare al răspunsului către petenți, este de 30 de zile de la data înregistrării petiției, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult 15 zile. De asemenea, potrivit art. 77 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cererile depuse de către contribuabil/plătitor la organul fiscal se solutionează de către acesta în termen de 45 de zile de la înregistrare, iar în cazul în care pentru soluționarea cererii, este necesară administrarea de probe suplimentare, acest termen se poate prelungi, în funcție de situația existentă.
Dar petiționarul va fi anunțat în vreun fel dacă acest termen se va prelungi peste cele 45 de zile? Adică măcar i se va comunica un răspuns intermediar sau există riscul să aștepte sine die să primească răspuns? Potrivit alin. (3) al aceluiași articol din Codul de procedură fiscală, organul fiscal are obligația să înștiințeze contribuabilul/plătitorul cu privire la prelungirea termenului de soluționare a cererii.
3 Doresc modificarea prin ONRC a sediului social pentru srl de la Baia Mare la Ploiesti. Unde se depune documentatia (050). La Ploiesti sau la Baia Mare. Cine schimba certificatul de tva Baia Mare sau Ploiesti. Ce termene sunt si ce documente se depun?
Daca schimbi domiciliul fiscal trebuie sa-ti ridici alt registru unic de control?
Pentru modificarea sediului social, trebuie să depuneți la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează sa va stabiliti (respectiv AFP Ploiesti) sediul social, formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta.
La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să vă stabiliți sediul social emite, în termen de maximum 2 zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal. Un exemplar al deciziei va fi comunicat către dumneavoastră, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal (Ploiești), precum și scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal (Baia Mare) se operează cu data comunicării Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal.
Referitor la emiterea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, este necesar să depuneți la noul organ fiscal formularul (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA" împreună cu declarația de mențiuni (formular 010), pentru verificarea îndeplinirii criteriilor prin care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA.
4 În cazul schimbării domiciliului fiscal, nu este cazul achiziționării unui nou registru unic de control.
5 Cum imi modific domiciliul fiscal, persoana fizica cetatean roman? Persoane fizică trebuie să solicite modificarea domiciliului fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul înscris în actul de identitate Potrivit prevederilor art. 32 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, domiciliul fiscal se modifică de organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, prin depunerea de către contribuabil a unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoțită de acte doveditoare ale informațiilor cuprinse în aceasta. Cererea se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului. Data modificării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.
Dar în cazul în care adresa unde se află respectiva persoană fizică este în străinătate, si deci nu îsi stabileste domiciliul fiscal în altă localitate din România, cum procedăm în acest caz? Modificarea domicililului fiscal se solicită de contribuabilii care desfășoară activități economice în România. In situația in care locuiți, munciți și plătiți impozite în străinătate nu aveți obligația solicitării modificării domiciliului fiscal în România.
Nu mi se pare suficient de clar, ba chiar contradictoriu. ce activitati comerciale executa o persoana fizica?
mai concret: daca o persoana lucreaza in strainatate, unde are domiciliul fiscal? vreau sa ma radiez complet de la fiscul roman. cind m-oi intoarce, me reinmatriculez. pina atunci, cum procedez?
Pentru persoanele fizice române, domiciliul fiscal este domiciliul înscris în actul de identitate. Pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent (veniturile din activități de producție, comerț, prestări de servicii,) sau exercită profesii liberale, domiciliul fiscal este sediul desfășurării activității.
În cazul în care persoana fizică obține venituri în România din activități independente (deci în afară de venituri din salarii) si locul desfășurării activității este altul decât domiciliul fiscal definit mai sus, aceasta trebuie să-și declare noul loc al desfășurării activității la organul fiscal, adică TREBUIE să-și modifice domiciliul fiscal.
Dacă obtineti venituri din străinatate, domiciliul dumneavoastră fiscal în România este cel înscris în actul de identitate eliberat de autoritățile române și nu aveti obligatia solicitării modificării acestuia în România. Referitor la "radierea completă de la fiscul roman", dacă vă referiți la faptul că doriți să renunțați la domiciliul din tară și stabilirea acestuia în străinătate, vă comunicăm că aceste proceduri nu sunt de competenta instituției noastre.
6 Pfa profesie liberala, pentru schimbarea domiciliului Fiscal depune 070 + 050, doar 070 sau doar 050, se mai emite decizie de stabilire a domiciliului Fiscal sau se emite decat noul cif? Pentru schimbarea domiciliului fiscal, trebuie să depuneți la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 070 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere", precum și formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoțite de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acestea.
Cererea se soluționează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se va comunica către dumneavoastră potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
După primirea Deciziei trebuie să vă prezintați la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal, să predați, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală și să îl ridicați pe cel nou.
Am intrebat deoarece AJFP Dolj mi-a transmis ca pentru profesiile liberale (sunt avocat) nu se depune 050 si nu se emite decizie de inregistrare a domiciliului Fiscal, inteleg acum ca nu se va termina transferul dosarului pana nu depun si 050? Așa cum v-am informat în răspunsul anterior pentru schimbarea domiciliului fiscal trebuie să depuneți la noul organ fiscal atât formularul 070 cât și formularul 050. În situația în care unitatea fiscală nu dă curs solicitării dvs. aveți posibilitatea de a sesiza acest fapt,, cu date concrete, pe formularul pentru sesizări existent pe site- ul ANAF la Sectiunea Informații Publice/Servicii oferite de ANAF/2 Formular pentru sesizări.
7 In cazul unui SRL cu sediul social in Ilfov ii pot muta domiciliul fiscal intru-un apartament din Bucuresti. In asa fel incat impozitul marit pe sediul societatii sa il platesc pe apartamentul din Bucuresti? Da, puteti modifica domiciliul fiscal in Bucuresti. Pentru acesta este necesar sa depuneți la organul fiscal din sectorul în a cărui rază teritorială urmează sa va stabiliti sediul social, formularul 050 "Cerere de înregistrare /modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", și formularul 010 "Declarație de înregistrare fiscală /Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică " însoțit de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acesta.
In situatia in care va referiti la impozitul pe cladiri datorat, va sugeram sa va adresati Directiei de impozite si taxe locale in a carei competenta intra solutionarea intrebarii dvs.
8 Sunt persoană fizica autorizata, desfășor activitate medicala (profesii libere). Vreau să îmi schimb sediul de desfășurare a activității de la AJFP Cluj la AJFP Brașov. Ce declarație trebuie să depun pentru schimbarea sediului (cererea 050 sau declarația 070)? Pentru schimbarea domiciliului fiscal, trebuie să depuneți la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 070 "Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere", precum și formularul 050 "Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului", însoțite de documente doveditoare ale informațiilor înscrise în acestea.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...