Art IV | Ordonanță 8/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. IV. -

(1) Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale sunt aplicabile numai de autoritățile administrației publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, așa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Autoritățile administrației publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele și taxele locale pentru anul 2013 în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 1/2013 și care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1) adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile sunt cele din Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în procedură de urgență, intrând sub incidența prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare.

(3) Persoanele fizice care au achitat impozitele și taxele locale pentru anul 2013 și achită integral până la data de 30 septembrie 2013 diferențele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) și art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 8/2013:
Art 153 "
Art 209 Plătitori de accize
Art 211 Exigibilitatea
Art 213 Plata accizelor la bugetul de stat
Art 296^23 "
Art 296^24 "
Art 296^25 "
Art II
Locul și durata desfășurării verificării
Art III
Art IV
Art V
Art VI
Art VII
;
se încarcă...