Art 153 " | Ordonanță 8/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

La articolul 153 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 153. -

(1) Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și realizează sau intenționează să realizeze o activitate economică ce implică operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere și/sau operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează:".

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 8/2013:
Art 71 Definirea veniturilor
Art 72 Venituri neimpozabile
Art 73 Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit
Art 74 Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole
Art 82 "
Art 83 "
Art 112^2 Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Art 112^6 Impunerea micro-întreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro
Art 112^8 Termenele de declarare a mențiunilor
Art 133^1 Locul operațiunilor legate de podul de frontieră peste fluviul Dunărea între Calafat și Vidin
Art 153 "
Art 209 Plătitori de accize
Art 211 Exigibilitatea
Art 213 Plata accizelor la bugetul de stat
Art 296^23 "
Art 296^24 "
Art 296^25 "
Art II
Locul și durata desfășurării verificării
Art III
Art IV
;
se încarcă...