Dispoziții finale | Hotărâre 10/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Dispoziții finale

Art. 26. -

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității instituțiilor din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) În localitățile în care instituțiile din teritoriu subordonate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nu dispun de spații corespunzătoare, consiliile locale vor sprijini aceste instituții prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

Art. 27. -

Încadrarea în numărul de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 28. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 29. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 10/2013:
Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Dispoziții finale
;
se încarcă...